Bir Haftasonu Boyunca Gönüllülük

„Süreli Gönüllülük“ gün günden güne daha fazla rağbet görüyor – „Synagieren“ Girişimi gibi oluşumlar sayesinde.

dpa/Frank Rumpenhorst - Synagieren

„Bir de şu dünyayı hemen bir kurtarıvereyim“, diyor Berlinli Sanatçı Tim Bendzko (alaycı) bir şarkısında. Ama, dünyayı üç gün içerisinde bir nebzecik değiştirebilmek- işte üniversite öğrencilerinin „Sinerjik Davran (Synagieren)“ adlı girişimi tarafından geliştirilen „Etki Kamplarının (Wirkcamps)“ konusu tam da bu. Synagieren sözcüğü, sinerji ve davranış sözcüklerinin bir bileşimi. Bu, www.synagieren.de  adresindeki internet platformu üzerinden yayılan fikrin nüvesini oluşturuyor. Katılımcılar kamplara yaratıcılık, bilgi birikimi ve etkin çabalarını getiriyorlar. Kamu yararına çalışan yeni girişimler kurarak, ya da mevcut girişimleri destekleyerek, kaynakların paylaşımı, türlerin yok olması, demokrasinin gelişmesi, çevre koruma, dünya ekonomisi veya sağlık gibi konulara eğiliyorlar.

Değişen Yurttaş Etkinliği

Dünyayı değiştirmek ve hayırlı birşey yapmak istedikleri halde neden hala her hangi bir kuruluşa üye olmadıkları sorusu ortaya çıktığında, bu fikir girişimcilerin aklına geldi. Cevap hemen hazır ve netti. Onlar, büyük kuruluşların dışında etkin olmak istiyor, hiyerarşi ve sabit yapılanmalar içinde huzursuz oluyorlar. Genç insanları sürekli biçimde bir gönüllü hizmet üstlenmekten geri tutan zaman darlığı da ayrı bir sorun. Böylece sınrlı bir süre zarfında etkin olma fikri doğdu. Bu, sosyal bilimcilerin yurttaş etkinliğinde izledikleri yeni bir eğilim.  „Synagieren“ kamplarına şimdiden 1000’e yakın süreli gönüllü katıldı. Katılanlar, birlikte birşeyler harekete geçirmenin ne kadar zevkli olduğunu anlatıyorlar.

Söz konusu projenin hafta sonundan sonra nasıl devam edeceği veya devam edip etmeyeceği, katılımcıların iradesine ve zamanına bağlı. Oluşan girişimlerin çoğu, uzun süreli ve etkili. Örneğin, bir tişört kampanyası ile tükenmekte olan yaşamdaki türlülüğe dikkat çeken ve sattığı tişörtlerin geliriyle türlerin korunmasına yönelik projeleri destekleyen internet sitesi www.xtinct.info. Bir başka çalışma grubu, www.fair-zieht-an.synagieren.de sitesinde tekstil endüstrisinin sertifika ve mühürlerini karşılaştırıp değerlendiriyor ve böylece ekolojik ve etik açıdan dürüst üretilmiş giysilerin satın alınmasında doğru yönlendirme verebiliyor. Bölgesel projeler de konu oluşturabiliyor. Örneğin Augsburg’da bir grup, mültecilerin ortak kullandığı bir barınağın avlusunu yeşillendirdi ve mülteci çocuklarına oyun oynama olanakları sağladı.

5 Aralık 2014 Dünya Gönüllüler Günü

www.synagieren.de

fair-zieht-an.synagieren.de

www.xtinct.info

www.engagiert-in-deutschland.de

http://bagfa.de/aktuelles.html