Alman Yeşil Merkezler Girişimi

Almanya, açlığa karşı dünya düzeyinde verilen mücadeleyi tarım ve beslenme ekonomisi içinde sürekli inovasyonlar amaçlayan yeşil merkezler aracılığıyla da destekliyor.

dpa/P. Royer - Green centres
dpa/P. Royer - Green centres
Almanya „Açlığın Olmadığı Bir Dünya" özel girişimiyle, büyüyen dünya nüfusunun besin güvenliğinin sürekli kılınabilmesi için tarıma ve ve kırsal gelişmeye ağırlık veriyor. Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Bakanlığı (BMZ), bu amaca yönelik kaynağı artırdı: 2015’te bu kaynak 1,4 milyar Euro miktarında olacak. Bu miktar, BMZ toplam bütçesinin yaklaşık yüzde 20’si. Uzmanlar, bu potansiyeli özellikle Afrika için önemli buluyorlar. Afrika’da tahıl verimi hektar başına sadece 0,5 ile 1,5 ton arasında; BMZ, Almanya’da ise hektar başına 5 ile 8 ton –Afrika’daki miktarın neredeyse on katına kadar varan - ürün elde edildiğini vurguluyor.  Almanya, mümkün olan verim artışının doğa ve çevreye zarar vermemesi için tarım ve beslenme sektöründe inovasyonlara ağırlık veriyor:  „Producing more with less“. Çağdaş tarım biliminden kaynaklanan bilginin hayata geçirilmesi için Almanya bölgelerdeki ortaklarıyla birlikte öncelikle Afrika’da en az on adet yeşil inovasyon merkezi kurmak istiyor. 
 
Mali ile Başlangıç
 
2014’te Federal Bakan Gerd Müller tarafından  yolu açılan Mali’deki yeşil merkez, dünya düzeyinde kurulacak on inovasyon merkezinden ilki. Etyopya, Kenya, Zambiya veya Togo’nun da aralarında bulunduğu diğer kuruluş yerlerinde de incelemeler yapılıyor. Merkezlerin, eğitim ve gelişme eğitimini desteklemeleri planlanıyor ve modern bilginin yanı sıra gelenekleşmiş bölgesel bilgi de gündemde yer alıyor.  Amacın „bağlantılı öğrenme ve deneyim"olduğu belirtiliyor. Hükümet makamlarının, ama sivil toplum kuruluşlarının, ekonominin ve federasyonların da projeye katılmaları planlanıyor.
 
15 – 17 Ocak 2015 Berlin Global Forum for Food and Agriculture 
 

www.bmz.de

www.deutschland.de