Ana içeriğe geç

Almanya’nın yenilikçilikteki gücünün beş sebebi

Hedefe odaklı yatırımlar, dünya çapında işbirliği: Almanya bu nedenle bu kadar çok yenilikçi çözüm çıkarabiliyor.

Johannes Göbel, 25.07.2018
İlaç sanayisinde temel araştırmalar
İlaç sanayisinde temel araştırmalar © Bayer AG

Araştırma ve geliştirmeye yeni bir rekor düzeyinde teşvik

2016’da Federal Hükümet ile ekonomi ve bilim dünyası araştırma ve geliştirme çalışmalarına 92,2 milyar avroluk rekor düzeyde bir meblağ harcadı. Bu rakam Almanya’daki GSYİH’nın yüzde 2,94’üne denk geliyor. Karşılaştırmak gerekirse: Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin araştırma ve geliştirmeye ayırdığı miktar son olarak GSYİH’nın ortalama yüzde 2,03’üne karşılık geliyordu. En geç 2025 yılına kadar Almanya yılda GSYİH’sının yüzde 3,5’ini araştırma ve geliştirmeye yatırmak istiyor.

Geleceğe dönük konular

Federal Yönetim halihazırda en yüksek yatırım meblağlarını sağlık araştırmalarına ve sağlık ekonomisine, havacılık ve uzay çalışmalarına, enerji araştırmaları ve enerji teknolojileri ile temel araştırmalara yönelik donanıma tahsis ediyor.

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Ekonomi dünyasının ileri görüşlülüğü

Dünya pazarına açılan patentlerde Almanya 2015 rakamlarıyla milyon nüfus başına 371 patentle ABD’nin (200) ve Çin’in (27) önünde, ama İsviçre’nin (612), İsveç’in (445) ve Japonya’nın (387) gerisinde. Alman firmalarının yenilikçilik çalışmalarına ayırdığı rakam 2016’da 158,8 milyar avroyu buldu. Bunun dörtte üçünden fazlası sanayiye düşen paydı.

Bilimin değeri

Almanya’da milyon nüfus başına bilimsel yayınların sayısı geçtiğimiz yirmi yılda düzenli olarak arttı. 2016’da milyon nüfus başına 1.367 yayın yapıldı. Almanya yayın yoğunluğunda bu rakamla ABD ve Japonya’nın önünde yer aldı. Ama İskandinav ülkeleri Avusturya ve İngiltere’de Almanya’dan da daha yoğun bilimsel yayın yapılıyor.

Siyaset, ekonomi ve bilim çevreleri arasında güçlü ağ

Almanya’da siyaset, ekonomi ve bilim çevrelerinin ne kadar sıkı bir işbirliği içinde hareket ettiklerini gösteren şeylerden biri de oluşturulan sıra dışı ağ: Dünyanın önde gelen beş metropolü olarak New York, São Paulo, Moskova, Yeni-Delhi ve Tokyo’da bulunan Alman Ekonomi ve Yenilikçilik Evleri (DWIH)  Alman yenilikçilik dünyasının önde gelen aktörlerini bir araya getiriyor.

© www.deutschland.de