Sanat ve Mimari

Kategorie Kultur

Sanat ve mimariyle ilgili güncel bilgiler ve araştırma yazıları: ressamlık, sinema, müzik, edebiyat, tiyatro, müzeler, Goethe Enstitüsü, dünya mirası.

Müzeden Çık!

Avrupa Kültür Mirası; harabelerden ve tozlu müze objelerinden çok öte bir şey. İşte size çok canlı üç örnek.

İnanç ve ibadetin evleri

Kiliseler, camiler, sinagoglar ve tapınaklar tefekkürün, ibadetin ve ­sessizliğin merkezleri. Ama inanç özgürlüğü ile gelenek ve modernlik mesajının taşıyıcısı da olabiliyorlar
RSS