Sztuka i architektura

Kategorie Kultur

Aktualne informacje i sprawozdania dotyczące sztuki i architektury. Malarstwo, film, muzyka, literatura, teatr, muzea, Instytuty Goethego i obiekty światowego dziedzictwa kulturowego.

Rok kultury 2019

Niemcy kończą swój największy projekt kulturalny i okazują wyrazy uznania ważnym projektantom, badaczom i pisarzom. Najważniejsze osiągnięcia nauki i kultury.

Śladami Bauhausu

100 lat po założeniu szkoły artystycznej w wielu miejscach w Niemczech można jeszcze przeżyć Bauhaus. Przedstawiamy najważniejsze obiekty.
RSS