Ana içeriğe geç

Alman devleti

Almanya’da hükümet organları ve devlet daireleri hangi görevleri yerine getiriyor? Aşağıda devlet, siyaset, demokrasi ile ilgili bağlantıları bulabilir, devlet dairelerine ulaşabilir ve yurttaş hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. 

20.05.2021
Deutsche Bundesregierung
© dpa

bund.de – Verwaltung Online

Kamu sektöründen güncel ihale ve iş ilanları veya satıştaki gayri menkuller hakkında bilgi mi edinmek istiyorsunuz? Ya da Şansölye’nin, Federal Bakanlıkların ve Federal Basın Bürosu’nun duyuru ve haberlerinden bir portal üzerinden haberdar mı olmak istiyorsunuz? Federal makamlar ve kurumlar hakkında bu tür bilgiler veren merkezi adres: bund.de - Verwaltung Online

www.bund.de

Şansölye

Alman vatandaşları dört yılda bir, Federal Meclis’te (Bundestag) kendilerini temsil edecek olanları yeniden belirlerler. Cumhurbaşkanı daha sonra Federal Şansölye olarak seçilmek üzere parlamentoya bir aday önerir. Şansölye seçilmek için Federal Meclis’te oyların salt çoğunluğuna ihtiyaç vardır. Bu göreve gelen ilk kadın olan Şansölye Dr. Angela Merkel, Kasım 2005’ten beri Almanya’nın siyasi rotasını çiziyor.

www.bundeskanzlerin.de

Cumhurbaşkanı

Almanya’da devletin başı, Federal Kongre (Bundesversammlung) tarafından beş yıllığına seçilir ve sadece bir kez daha yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanı, ülkeyi uluslararası ilişkilerde temsil eder ve diplomatik temsilcileri onaylar. Şansölyenin önerisi üzerine, federal bakanları, federal yargıçları ve federal yetkilileri atar; ayrıca Federal Meclis’e şansölye seçiminde aday önerir.

www.bundespraesident.de

Federal Konsey

Federal Konsey (Bundesrat) anayasal bir organdır ve Federal Meclis gibi onun da yasama görevi vardır. Federal Konsey, eyalet yetkilerini etkileyen federal yasaları onaylama yetkisine sahiptir. Almanya’daki 16 eyalet aynı zamanda Federal Yönetim ve Avrupa konusundaki süreçlere de katılır. Federal Konsey’in üyeleri, eyalet hükümetleri tarafından atanır.

www.bundesrat.de

Federal Hükümet (Portal)

2005’ten beri Federal Almanya’nın siyasi rotasını Şansölye Dr. Angela Merkel çiziyor. Kendi yönetimindeki Federal Hükümeti (kabineyi) oluşturan 15 bakanı da belirleyen kişi. Federal Hükümet anayasal bir organ olarak yürütmeden sorumludur ve çalışma ilkesi şansölyelik makamına, kabine üyeliklerine ve bakanlıkların sorumluluk alanlarına dayanır.

www.bundesregierung.de

Federal Anayasa Mahkemesi

Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi (BVerfG), “Temel Yasa” diye anılan Alman anayasasına uyulup uyulmadığını denetler. Kaynağını anayasadan alan yargı yetkisinin en üst organıdır, siyasal bakımdan diğer tüm anayasal organlardan bağımsızdır ve yalnızca başvuru üzerine hareket eder. BVerfG’nin kararları nihaidir ve diğer tüm devlet organları için bağlayıcıdır.

www.bundesverfassungsgericht.de

Federal Meclis

Yurttaşlar dört yılda bir ülkenin en güçlü anayasal organı için kendi temsilcilerini seçerler: Alman Federal Meclisi kanun tasarılarını görüşür ve sonuçlandırır, şansölyeyi seçer, hükümetin çalışmalarını izler, Alman Silahlı Kuvvetleri’nin bütçesi ve yurt dışı askeri görevler hakkında karar verir. Parlamenterler, 1999’dan beri Berlin’deki tarihi meclis binası Reichstag’da toplanıyor; burası başkenti ziyaret edenler için bir çekim merkezi.

www.bundestag.de