Ana içeriğe geç

Federal hükümet

Şansölye ve federal bakanlar Federal Hükümet’i (kabineyi) oluşturur.

27.12.2021
Federal Başbakanlık
Federal Başbakanlık © dpa

Şansölyenin hükümetin ana politik hatları belirleme yetkisinin yanısıra kabinede bakanların kendi alanlarını bu çerçeve içinde yönetme yetkisi geçerlidir. Ayrıca tartışmalı durumlarda kabinede çoğunluk kararı alınması durumunda bakanlar arası uyuşma ­ilkesi geçerlidir. Federal Kabine 15 bakandan ve şansölyelik müsteşarından oluşur. Federal bakanlıklar kendi çalışma alanlarında federal ­düzeyde en yetkili mercilerdir. Anayasa şansölyeye ayrıcalıklı bir konum tanır: Şansölye siyasetin ana hatlarını belirler ve bunun sorumluluğunu üstlenir.“ Şansölyelik ve bakanlıklar bünyesinde yaklaşık 18.000 çalışan bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ve Federal Savunma Bakanlığı en çok çalışana sahip bakanlıklardandır.

Federal bakanlıklar

Federal Maliye Bakanlığı
bundesfinanzministerium.de

Federal İçişleri ve Vatan Bakanlığı
bmi.bund.de

Dışişleri Bakanlığı
diplo.de

Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı
bmwi.de

Federal Adalet Bakanlığı
bmjv.de

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
bmas.de

Federal Savunma Bakanlığı
bmvg.de

Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı
bmel.de

Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı
bmfsfj.de

Federal Sağlık Bakanlığı
bundesgesundheitsministerium.de

Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı
bmvi.de

Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
bmu.de

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
bmbf.de

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı
bmz.de

Federal Konut, Şehircilik ve İmar Bakanlığı
bmi.bund.de/bauen-wohnen