Federal hükümet

Şansölye ve federal bakanlar Federal Hükümet’i (kabineyi) oluşturur.

Federal Başbakanlık
Federal Başbakanlık dpa

Şansölyenin hükümetin ana politik hatları belirleme yetkisinin yanısıra kabinede bakanların kendi alanlarını bu çerçeve içinde yönetme yetkisi geçerlidir. Ayrıca tartışmalı durumlarda kabinede çoğunluk kararı alınması durumunda bakanlar arası uyuşma ­ilkesi geçerlidir. Federal Kabine 14 bakandan ve şansölyelik müsteşarından oluşur. Federal bakanlıklar kendi çalışma alanlarında federal ­düzeyde en yetkili mercilerdir. Anayasa şansölyeye ayrıcalıklı bir konum tanır: Şansölye siyasetin ana hatlarını belirler ve bunun sorumluluğunu üstlenir.“ Şansölyelik ve bakanlıklar bünyesinde yaklaşık 18.000 çalışan bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ve Federal Savunma Bakanlığı en çok çalışana sahip bakanlıklardandır. Sekiz bakanlığın merkezi Berlin’de ­bulunurken diğer altı bakanlık Bonn’da yerleşiktir. Tüm bakanlıkları temsil eden hizmet merkezleri iki şehirde de vardır.

Federal bakanlıklar

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
bmwi.de

Dışişleri Bakanlığı
auswaertiges-amt.de

Federal İçişleri Bakanlığı
bmi.bund.de

Federal Adalet ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı
bmjv.de

Federal Maliye Bakanlığı
bundesfinanzministerium.de

Federal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bmas.de

Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı
bmel.de

Federal Savunma Bakanlığı
bmvg.de

Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığı
bmfsfj.de

Federal Sağlık Bakanlığı
bmg.bund.de

Federal Ulaşım ve Dijital Altyapı Bakanlığı
bmvi.de

Federal Çevre, Doğa Koruma, İmar ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı
bmub.bund.de

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
bmbf.de

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı
bmz.de