Przejdź do głównej zawartości

Niemiecki Rząd Federalny

Kanclerz, gabinet, siedziba rządu – tutaj dowiesz się, jak działa niemiecki rząd.

07.08.2023
Das Bundeskanzleramt
Das Bundeskanzleramt © Adobe Stock

Kto stoi na czele niemieckiego rządu?

Kanclerz federalny stoi na czele rządu federalnego. Nazywa się go rządem federalnym, ponieważ Niemcy są państwem federalnym z 16 krajami związkowymi, w odróżnieniu od rządów krajowych. Wraz z ministrami federalnymi, kanclerz federalny tworzy rząd federalny, gabinet.

Kto tworzy federalny gabinet?

Oprócz kanclerza, od wyborów do Bundestagu w 2021 roku gabinet federalny składa się z 15 wyspecjalizowanych ministrów. Każdy nowo wybrany rząd decyduje o kompetencjach poszczególnych ministerstw i może je dzielić lub łączyć. Na przykład po wyborach w 2021 roku ochrona klimatu została przeniesiona do Ministerstwa Gospodarki. Ponadto szef Kancelarii Federalnej jest członkiem rządu. Stoi on na czele organu, który wspiera Kanclerza Federalnego w jego pracy.

Kto wyznacza kierunek polityki rządu federalnego?

Ministerstwa federalne są najwyższymi organami federalnymi w resortach. Decydują na swoim obszarze, ale przestrzegają porozumień wewnątrz rządu. Jeśli rząd składa się z koalicji kilku partii – co zawsze miało miejsce w historii Republiki Federalnej – umowy te są zasadniczo określane w umowie koalicyjnej w momencie tworzenia rządu. Kanclerz federalny określa wytyczne polityki i ponosi za nie odpowiedzialność. Nazywa się to kompetencją dyrektywną.

Co oznacza zasada resortowości?

Oprócz uprawnień kanclerza do wydawania dyrektyw obowiązuje zasada resortowości, zgodnie z którą ministrowie zarządzają swoimi obszarami niezależnie w ramach dyrektyw. Ponadto zastosowanie ma zasada kolegialności, zgodnie z którą rząd federalny podejmuje decyzje większością głosów, jeśli ministrowie nie zgadzają się wewnętrznie.

Czy stolica jest również siedzibą całego rządu federalnego?

Siedzibą rządu jest stolica federalna Berlin. Przed zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku Bonn było „tymczasową” stolicą Republiki Federalnej Niemiec. W czerwcu 1991 roku Bundestag postanowił przenieść siedzibę parlamentu i rządu do Berlina. Jednak sześć ministerstw federalnych zachowało swoje siedziby w Bonn, a wszystkie ministerstwa mają biura w obu miastach. Bonn jest również drugim centrum politycznym Republiki Federalnej, które nosi specjalnie ustanowioną nazwę miasta federalnego.

Tutaj można znaleźć ministerstwa niemieckiego rządu federalnego:

Federalne Ministerstwo Finansów
bundesfinanzministerium.de

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny
bmi.bund.de

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
diplo.de

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu
bmwi.de

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości
bmjv.de

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych
bmas.de

Federalne Ministerstwo Obrony
bmvg.de

Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa
bmel.de

Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
bmfsfj.de

Federalne Ministerstwo Zdrowia
bundesgesundheitsministerium.de

Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu
bmvi.de

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów
bmu.de

Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych
bmbf.de

Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
bmz.de

Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa
bmi.bund.de/bauen-wohnen