Niemiecki parlament i partie

Niemiecki Bundestag (Deutscher Bundestag) jest wybierany co cztery lata przez uprawnionych obywateli w wieku powyżej 18 lat w wolnych, tajnych i bezpośrednich wyborach.

Deutscher Bundestag
dpa

Bundestag to parlament. Połowa z co najmniej 598 mandatów do Bundestagu przyznawana jest w drodze wyborów z krajowych list danej partii (głosy drugie), natomiast druga połowa w drodze wyborów osób w 299 okręgach wyborczych (głosy pierwsze). System wyborczy utrudnia pojedynczej partii samodzielne tworzenie rządu – regułą są sojusze partyjne. Aby nie komplikować obrazu większości przez obecność małych partii, klauzula zaporowa, tj. pięcioprocentowy próg, wyklucza je z reprezentacji w Bundestagu.
W 19. niemieckim Bundestagu reprezentowanych jest siedem partii liczących 709 posłów: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Lewica i Sojusz 90/Zieloni. W Bundestagu CDU i jej siostrzana partia CSU, która startuje tylko w Bawarii, tworzą od pierwszych wyborów do Bundestagu w 1949 roku wspólną frakcję parlamentarną. Nowo wybraną do parlamentu partią w tym okresie legislacyjnym była Alternatywa dla Niemiec (AfD); FDP powróciła do Bundestagu po czteroletniej przerwie.