Przejdź do głównej zawartości

Państwo niemieckie

Jakie zadania wykonują organy i urzędy państwowe w Niemczech i w Europie? Tutaj znajdziesz linki do stron poświęconych państwu, polityce i demokracji, dotrzesz do organów publicznych i skorzystasz z usług obywatelskich.

20.05.2021
Deutsche Bundesregierung
© dpa

bund.de – internetowa administracja

Chcesz uzyskać informacje o aktualnych przetargach, ofertach pracy lub nieruchomości z sektora publicznego? Lub przeczytać na jednym portalu komunikaty kanclerz federalnej, ministerstw federalnych i Federalnego Biura Prasowego? bund.de - internetowa administracja - to centralny adres poświęcony informacjom o urzędach i instytucjach federalnych.

www.bund.de

Kanclerz federalny

Co cztery lata obywatelki i obywatele Niemiec na nowo decydują o tym, kto będzie ich reprezentował w niemieckim Bundestagu. Następnie prezydent federalny proponuje parlamentowi kandydatkę lub kandydata na kanclerza federalnego. Aby wybory zakończyły się sukcesem, wymagana jest bezwzględna większość głosów w Bundestagu. Kanclerz dr Angela Merkel jako pierwsza kobieta na tym stanowisku wyznacza od listopada 2005 roku kierunek polityki Niemiec.

www.bundeskanzlerin.de

Prezydent federalny

Głowa państwa Niemiec jest wybierana przez Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung) na pięć lat, a po upływie tego czasu może zostać ponownie mianowana. Prezydent federalny reprezentuje Federację na arenie międzynarodowej i zatwierdza przedstawicieli dyplomatycznych. Na wniosek kanclerza powołuje on ministrów federalnych, sędziów federalnych i urzędników federalnych, natomiast Bundestagowi przedkłada propozycję kandydata na kanclerza federalnego.

www.bundespraesident.de

Rada Federalna

Rada Federalna (Bundesrat) jest federalnym organem konstytucyjnym i obok Bundestagu kolejnym organem ustawodawczym. Ustawy federalne, które naruszają kompetencje krajów związkowych, muszą być zatwierdzone przez Radę Federalną. 16 krajów związkowych uczestniczy w Radzie Federalnej również na szczeblu administracji federalnej i spraw europejskich. Członkowie są powoływani przez rządy poszczególnych krajów związkowych.

www.bundesrat.de

Rząd federalny (portal)

Od 2005 roku kanclerz dr Angela Merkel wyznacza kurs polityczny Republiki Federalnej. Wybrała 15 ministrów, z którymi tworzy rząd federalny, tzw. „gabinet”. Rząd federalny jest organem konstytucyjnym o charakterze wykonawczym i działa na zasadzie kanclerskiej oraz zasadach kolegialności i resortowości.

www.bundesregierung.de

Federalny Trybunał Konstytucyjny

Nad przestrzeganiem Ustawy Zasadniczej czuwa Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) w Karlsruhe. Jest on najwyższym organem jurysdykcji konstytucyjnej, politycznie niezależnym od wszystkich innych organów konstytucyjnych i podejmuje działania wyłącznie na wniosek. Decyzje Trybunału są niepodważalne i wiążące dla wszystkich innych organów państwowych.

www.bundesverfassungsgericht.de

Niemiecki Bundestag

Co cztery lata obywatele wybierają swoich przedstawicieli do najsilniejszego konstytucyjnego organu republiki: Niemiecki Bundestag (Deutscher Bundestag) debatuje i uchwala ustawy, wybiera kanclerza, kontroluje pracę rządu, decyduje o budżecie i zagranicznym rozmieszczeniu Bundeswehry. Od 1999 roku parlamentarzyści spotykają się w budynku Reichstagu w Berlinie, który jest magnesem przyciągającym turystów do stolicy Republiki Federalnej.

www.bundestag.de