Hoşgörü ve İnanç Çeşitliliğine Yönelik Berlinli Girişimler

Örnek Berlin: Almanya'daki insanların hoşgörü ve inanç çeşitliliğinden yana koydukları tavır Alman başkentinde özel biçimde belirginleşiyor.

dpa/Paul Zinken - Model «House of One»

New Yorklu konuk hayran kalmıştı. Foundation for Ethnic Understanding (FFEU)Program Direktörü Walter Ruby birkaç ay önce Berlin'de konukken „House of One“  projesine hayran kaldı. Projenin dünya çapında eşi yok: Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar birlikte Berlin Petriplatz meydanında – merkezi bir „Buluşma Mekanı “ aracılığıyla birbirine bağlanacak -bir sinagog, bir kilise ve bir caminin aynı çatı altında bir arada olacağı bir kuruluş tesis etmek istiyorlar. Bir yıldan beri House of One girişimcileri, Crowdfunding üzerinden bağış için dünya çapında reklam yapıyorlar. Projenin çok  sayıdaki partnerleri arasında Dışişleri Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı da var. Aynı şekilde dinler arası diyalog için ve anti semitizim ve islamafobiye karşı mücadele eden New York  FFEU  ile de işbirliğinin yoğunlaştırılması hedefleniyor.

„Barış İçinde Bir Arada Yaşamak İçin“

House of One,  büyük bir şevkle hoşgörü ve dinler arası diyalog için çalışma yapan  çok sayıdaki Berlinli girişimden biri. Bir diğeri ise, kendi tanımlamasına göre „ Neukölln, Berlin ve ötesinde barış içinde bir arada yaşama ve dayanışma“ talep eden  Salaam-Schalom.  Salaam-Schalom'un kuruluşuna vesile olan şey, Berlinli haham  Daniel Alter 'in 2012 yılında uğradığı antisemitist saldırı oldu. Salaam-Schalom, 2013'ten bu yana Berlin'in semti Neukölln'den çıkarak, örneğin sinagoglarda ve camilerde yapılan çalıştaylar gibi çok sayıda etkinlik ve proje aracılığıyla toplumsal dışlamalara karşı kararlı bir mücadele veriyor.  Dinlerarası bu girişimin koordinatörü, Potsdam Üniversitesi Yahudi İlahiyatı Bölümü öğrencisi Macaristan kökenli Armin Langer.

Berlin Şehitlik Camisi Cemaat Başkanı Ender Çetin de, Salaam-Schalom ile birlikte çalışma yürüttü. Ve Mart 2015'teki „Berlin Bicycle Week“ kapsamında çok özel bir bisiklet turuna katıldı: Yedi yahudi ve dokuz müslüman din adamı, anti semitizme ve islam düşmanlığına karşı bir tavır göstermek amacıyla şehirde tandemlerle tur attı. Tur, bir çok kuruluşun yanı sıra Berlin'de imamlar ve hahamların birlikte yaptıkları okul ziyaretlerini organize eden „meet2respect“  projesi ile rahipler ve imamlar tarafından düzenlendi. Bu sayede öğrenciler dinlerarası bir diyaloğun nasıl yürütülebileceğini çok somut biçimde öğreniyorlar.

http://house-of-one.org

© www.deutschland.de