Ana içeriğe geç

Göçmenlerin Haklarının Korunması

Meksiko’da yapılan bir buluşmada, dünyanın her köşesinden gelen siyasetçiler bir göç paktı üzerinde çalışma yürütüyor. Almanya önemli itkiler veriyor. 

04.12.2017
„Global Compact for Migration“: Güvenli, yasal göçün yolları aranıyor.
„Global Compact for Migration“: Güvenli, yasal göçün yolları aranıyor. © dpa

Uluslararası hukuka dayalı mülteci koruma yasası, milyonlarca göçmen için; örneğin yabancı sezon işçileri için geçerli değil. Göçmen haklarının, „Global Compact for Migration“ başlığını taşıyan yeni bir uluslararası kurallar dizgesiyle güçlendirilmesi amaçlanıyor. Meksiko’da gerçekleşen bir toplantıda bu çalışmanın yeni bir etabı başlıyor: Fas’la birlikte 2017/2018 Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD) dönem başkanlığını yüren Almanya, burada önemli bir rol oynuyor. Dışişleri Bakanlığı Hukuk, Konsolosluklar ve Göç Sorunları Görevlisi Maria Margarete Gosse ile bir röportaj.

Küresel bir göç paktına uzanan yolun neresindeyiz? 

BM Genel Kurulu, Eylül 2016’daki New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu’nda iki küresel pakt müzakere etmeyi kararlaştırdı: Göç Paktı, kapsamlı bir küresel işbirliğine zemin oluşturmayı ve uluslararası göçe tüm yaklaşım biçimlerini ele almayı hedefliyor. Ekim 2017’ye kadar, insan hakları, göç nedenleri, uluslararası işbirliği, sürdürülebilir kalkınma, yasal göç ve iş hareketliliği konularında çok sayıda istişare gerçekleştirildi. Aralık 2017 başlarında Meksiko’da yapılacak olan bir konferansta bu istişarelerden çıkan görüşler bir araya getirilecek. Bunun ardından paktın ilk taslağı oluşacak. Bu zemin üzerinde Aralık 2018’e kadar müzakere edilecek. Daha sonraki bir konferansta belgenin kabul edilmesi amaçlanıyor. 

Paktın kurallara uygun, güvenli ve sorumluluk bilinciyle gerçekleşen insan göçünü ve hareketliliğini kolaylaştırması gerekiyor.
Maria Margarete Gosse, Dışişleri Bakanlığı

Almanya buna nasıl katkı sağlıyor? 

Toplantılarda ve sivil toplumla ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen görüş alışverişinde, Almanya’nın önceliklerini ve bakış açılarını müzakerelerde dile getiriyoruz. Bizim açımızdan önem taşıyan konular; düzensiz göçün azaltılması, mevcut yasal göç yollarının güçlendirilmesi, iltica hakkının muhafaza edilmesi, daha iyi bir devletler arası işbirliği, paktın ve belgenin kendi statüsünün başarısının denetlenmesine yönelik mekanizmalar. Paktın, kurallara uygun, güvenli ve sorumluluk bilinciyle gerçekleşecek insan göçünü ve hareketliliğini dostça bir devletler arası işbirliği sayesinde kolaylaştırmaya yönelik; tüm ülkelerin güçlü bir siyasi irade beyanı olması gerekiyor. 

Fas-Almanya 2017/2018 dönem başkanlığı altındaki Göç ve Kalkınma Forumu ne tür bir rol oynuyor?  

GFMD, örneğin göç partnerlikleri gibi küresel anlaşma modelleri üzerinden mutabakatı ileriye taşımak istiyor. Forum, genelde pakt için yapısal nitelik taşıyan bir katkı sağladı; bu, on yılı aşkın bir süredir dünyanın değişik bölgelerinde yürütülen GFMD tartışmalarını ve ortaklıklarını görünür kılıyor. Forum, belgenin karara bağlanmasından sonra da devletler, sivil toplum ve özel sektör arasındaki görüş alışverişinin ve ortaklıkların platformu olarak hizmet verebilir. Bu, uygulamada bütün toplumu kapsayan bir yaklaşımı mümkün kılabilecektir. 

Röportaj: Helen Sibum

© www.deutschland.de