Ana içeriğe geç

İşte Partilerin Görüşleri

Ekonomi, göç, dış politika… İşte, 19. Federal Meclis'e girme şansına sahip partilerin dört siyaset alanına ilişkin beyanları. 

22.09.2017
Hangi parti neyi savunuyor? Özün özü.
Hangi parti neyi savunuyor? Özün özü. © dpa

 

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU)

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği [Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)] ile Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ilk şansölyesi Konrad Adenauer'in partisi. Bir kitle partisi olan CDU, 1945'teki kuruluşundan bu yana siyasi gündemi belirgin biçimde etkiledi. CDU, Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'le (CSU) Federal Meclis'te  geleneksel olarak bir parti grupları ittifakı oluşturuyor. Şu anda görevde bulunan Şansölye Angela Merkel, CDU üyesi.

CDU/CSU'nun 2017 Genel Seçim Beyanları

Seçim programının sloganı: „İyi ve keyifle yaşayacağımız bir Almanya için“.  Ağırlıklı konular ise ekonomi, iş ve aile.

 • İş: 2025 yılına kadar sıfır işsizlik, çalışma saatlerinin esnekleştirilmesi, dual meslek eğitiminin güçlendirilmesi, geliştirme eğitimine özendirme, şahsi firma girişiminin desteklenmesi.
 • AB: AB iç piyasasının ve para birimi Euro bölgesinin güçlendirilmesi, Avrupa iltica sisteminin reforme edilmesi, güvenlik makamları arasındaki bilgi alışverişinin yaygınlaştırılması.  
 • Dış Politika: Uluslararası ticaret anlaşmaları yapılması, içe kapanmayla mücadele edilmesi.
 • Göç ve Entegrasyon: Afrika ülkeleriyle mülteci anlaşmaları yapılması. Almanya'daki göçmenlere destek verilmesi, onlardan karşı destek talep edilmesi; entegrasyon isteksizliği varsa sınırdışı edilmesi. Ülkeye uzman göçünün yeni bir yasa ile düzenlenmesi.

www.cdu.de

 

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)

Alman işçi hareketinin ve böylelikle Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin [Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)] tarihi, 1848 burjuva devrimine kadar uzanıyor; SPD bugünkü ismini 1890 yılında aldı. Büyük Alman kitle partilerinden biri; özgür, adil ve dayanışmacı bir toplumu savunuyor.

SPD'nin 2017 Genel Seçim Beyanları

Partinin „Daha fazla adaletin zamanıdır“ başlıklı seçim programı, iş ve sosyal adalet konularını odak noktasına yerleştirirken Avrupa politikasına da özel bir ağırlık veriyor.

 • İş: Toplu sözleşmeli vadesiz iş mukaveleleri, emekçi haklarının güçlendirilmesi, kısmi zamanlı çalışmadan tam zamanlı çalışmaya geri dönme hakkı, kadın- erkek ayrımı yapmaksızın eşit işe eşit ücret, startup'lar, orta ölçekli işletmelerin ve el emekçiliğinin güçlendirilmesi, altyapıya ve dijitalizasyona yatırım yapılması, meslek okullarının modernleştirilmesi.
 • Göç ve Entegrasyon: Göç veren ülkelerdeki göçe zorlayıcı nedenlerle mücadele edilmesi, Avrupa'nın dış sınırlarının güvenliğinin sağlanması, mültecilerin Avrupa ülkeleri arasında adil biçimde dağıtılması, iltica talebi kabul edilen göçmenlerin toplumla daha iyi kaynaştırılması ve iltica talebi reddedilenlerin daha hızlı sınırdışı edilmesi. Ülkeye uzman göçünün bir puan sistemiyle düzenlenmesi ve ülkeye göç kotasının yıllık olarak belirlenmesi, çifte vatandaşlığın muhafaza edilmesi.
 • AB: Avrupa Birliği Parlamentosu'nun yetkilerinin genişletilmesi, Euro para birimi bölgesinde ekonomi yönetimi kurulması, ulaşım altyapısı, hızlı internet ve eğitime yatırım yapılması, firmaların kazançlarını sağladıkları yerlerde vergilendirilmesi, Avrupa sivil barış gücü oluşturulması, Avrupa savunma birliği kurulması.
 • Dış Politika: Kriz ve çatışmaya karşı önleyici sivil çalışmanın güçlendirilmesi, silah ihracatlarının sınırlandırılması.

www.spd.de

 

BİRLİK 90/YEŞİLLER

1980'den bu yana batıda, 1990'dan beri doğuda, 1992'de birleşik: BİRLİK 90/YEŞİLLER  (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) partisi Batı Almanya'daki çevrecilerin oluşturduğu listelerden ve dağılmakta olan Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde (DDR)rejim karşıtı gruplar tarafından kuruldu. Bu parti, 2013 genel seçimlerinden bu yana muhalefetin bir parçası. 

YEŞİLLER'in 2017 Genel Seçim Beyanları

Yeşiller seçime bir "on madde planı"yla giriyorlar. Ana konular; çevre ve iklimin korunması, sürdürülebilirlik, toplumsal çeşitlilik ve sosyal adalet.

 • İklimin Korunması: Kömür enerjisinin terk edilmesi, elektriğin en geç 2030 yılına kadar sırf yenilenebilir enerjiden üretilmesi, 2030 yılından itibaren sadece emisyonsuz araçlara ruhsat verilmesi.
 • İş: kadın- erkek ayrımı yapmaksızın eşit işe eşit ücret, kısmi zamanlı çalışmadan tam zamanlı çalışmaya geri dönme hakkı, yönetici pozisyonlarda yüzde ellilik kadın kotası, esnek çalışma zamanı modelleri.
 • AB: İş yerlerine ve çevre korumaya yatırım yapılması, milliyetçiliğin ve popülizmin engellenmesi.  
 • Dış Politika: Silah ihracatına ve silahlanmaya son verilmesi, savunma bütçesini artırmak yerine insani yardıma daha fazla para yatırılması.
 • Göç ve Entegrasyon: Üst sınır koymaksızın iltica hakkı verilmesi, iltica davalarının hızlandırılması, iltica talebi reddedilenlerin kriz bölgelerine sınırdışı edilmemesi, iltica hakkı verilen mültecilerin aile fertlerini getirmelerine izin verilmesi, entegrasyonun teşvik edilmesi, burada doğan bütün çocuklara Alman vatandaşlığı verilmesi.

www.gruene.de

 

SOL PARTİ

SOL PARTİ (DIE LINKE) 16 Haziran 2007'de bir zamanlar Federal Almanya Cumhuriyeti'nde (DDR) bir devlet partisi olan „İş ve Sosyal Adalet – Seçim Alternatifi [Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG)] adlı partinin devamı olarak kuruldu. SOL PARTİ,  „demokratik sosyalizm“i savunuyor.

Sol Parti'nin 2017 Genel Seçim Beyanları

Sol Parti seçim programı „Sosyal. Adil. Barış. Herkese“ sloganı altında yürüyor. Ana konular; yoksullukla mücadele ve sosyal adalet.

 • İş: Yasal asgari saat ücretinin on iki Euro'ya yükseltilmesi, haftalık çalışma süresinin 30 saate indirilmesi, taşeronluğun ortadan kaldırılması,  eşit değerdeki işe eşit ücretin garanti edilmesi, toplu sözleşmelerin ve sendikaların güçlendirilmesi.
 • AB: Yunanistan'ın borçlarının kısmen silinmesi, TTIP, TISA ve CETA gibi serbest ticaret anlaşmalarının durdurulması.
 • Göç ve Entegrasyon: Mülteciler için güvenli kaçış yolları yaratılması, daha fazla kalkınma yardımı ve adil küresel ticaret sayesinde göçe zorlayıcı nedenlerle mücadele edilmesi, sığınmacılara bir kalma hakkının garanti edilmesi.  
 • Dış Politika: Alman askerlerinin ülke dışında görevlendirilmemesi, silah ihracatının yasaklanması, askeri harcamaların kısılması.

www.die-linke.de

 

Hür Demokrat Parti (FDP)

Hür Demokrat Parti [Freie Demokratische Partei (FDP)] 1948'de kendilerini liberalizm yanlısı olarak tanımlayan partilerin birleşmesinden oluştu. FDP, 1949 – 2013 yılları arasında kesintisiz olarak Alman Federal Meclisi'nde temsil edildi ve birkaç kez koalisyonun küçük ortağı sıfatıyla federal hükümetlerin parçası oldu. FDP siyasi yelpazenin ortalarında yer alıyor. Bu parti, hür ve sosyal bir serbest piyasa ekonomisinden yana.

FDP'nin 2017 Genel Seçim Beyanları

FDP'nin Federal Meclis'e yeniden girmek hedefiyle hazırladığı seçim programı „Yeni düşünelim“ başlığını taşıyor. Ana konular; eğitim, dijitalizasyon ve vergi sistemi.

 • İş: Ekonomide devlet düzenlemelerinin azaltılması, taşeron iş içeren iş piyasası, vadeli iş mukavelelerinin ve çalışma süresi modellerinin esnek tutulması, haftalık azami çalışma süresinin 48 saate kadar çıkarılabilmesi, mağazaların pazar günleri de açılabilmesi, fırsat eşitliğine yönetim kademelerinde kadın kotası konmadan ulaşılması, emekliliğin başlamasında yaş sınırı olmaması.
 • AB: Ortak bir AB dışişleri bakanı, AB sınır koruma teşkilatı ve AB ordusu kurulması, dayanışmanın reformlar ve şeffaflıkla iyileştirilmesi.
 • Dış Politika: Almanya'nın uluslararası siyasette daha etkin olması.
 • Göç ve Entegrasyon: Ülkeye uzman göçünün bir puan sistemiyle düzenlenmesi, çifte vatandaşlığın muhafaza edilmesi.

www.fdp.de

 

Almanya İçin Alternatif (AfD)

AfD, 2013 yılında Avrupa'ya şüpheci yaklaşan ve sağ liberal yönelimli bir parti olarak kuruldu. 2015'te partinin liberal ekonomi yanlısı kanadı bölündü. O zamandan beri parti sağ popülist yelpazenin bir parçası olarak görülüyor.

AfD'nin 2017 Genel Seçim Beyanları

 • Siyaset: İsviçre modeline göre halk oylamaları uygulanması, cumhurbaşkanının doğrudan seçilmesi, şansölyenin görev süresinin iki yasama dönemiyle sınırlandırılması. 
 • İş: Asgari ücretin muhafaza edilmesi ve taşeron işçiliğin yasal bir üst sınırla sınırlanması.
 • AB: Euro para birimi birliğinden çıkılması ve Alman Markı'nın yeniden para birimi yapılması, AB içinde ulusal bağımsızlığın güçlendirilmesi ve AB'den çıkılması, Alman ordusununun dış ülkelerde görevlendirilmemesi, TTIP veya CETA gibi ticaret anlaşmalarının durdurulması.
 • Dış Politika: Kalkınma işbirliği politikasının Almanya'nın güvenlik ve ekonomik çıkarlarına göre düzenlenmesi.
 • Göç ve Entegrasyon: Ülke sınırlarının kapatılması, baskıya maruz kalmış herkese sığınma hakkı vermek yerine, sadece seçilmiş ve nitelikli göçmenlerin ülkeye girişine izin verilmesi, iltica başvurusu kabul edilmiş sığınmacıların geldikleri ülkedeki kriz bitince geri gönderilmesi, sığınmacıların ailelerinin getirilmemesi, çifte vatandaşlığın kaldırılması.

www.afd.de

© www.deutschland.de