Yoksulluğun Olmadığı Bir Dünya

Bütün çocuklar okula gidiyor, açlık ve susuzluk yok artık… Birleşmiş Milletler „Gündem 2030“planı başarıya ulaştığında dünyanın nasıl bir görünüm alacağını Dışişleri Bankanlığı binasındaki bir sergi gösteriyor.

www.deutschland.de - Exhibition

Almanya. Yoksulluğa ilişkin rakamlar, tanımlamalar ve ülke raporlarını içeren bilimsel araştırmalar, anketler ve kitaplar var. Lakin bazen bir tek resim veya alıntı, birçok olgudan daha fazla şey ifade edebiliyor. Filipinli yaşlı adamın fotoğrafında olduğu gibi… Kirli bir duvarın önünde çömelmiş ve tek bir cümleyle meselenin özünü dile getiriyor: „Hergünkü en acımasız mücadelem, yiyecek bir şey bulma mücadelesi “. Fakirle zengin arasındaki uçurumun büyük olduğu birçok kentin birleşmesinden oluşan 12 milyonluk mega kentte, Manila'da yaşıyor o.

„BENİM Dünyamın İnsanları“ başlığını taşıyan fotoğraf

Bu Filipinli adam, „BENİM Dünyamın İnsanları“ başlığını taşıyan fotoğraf dizisinin kahramanlarından biri. Diziyi 10 Mayıs'a kadar Berlin'de, Dışişleri Bakanlığı'nın camekanlı avlusunda „ Gündem 2030'un Işığında Birleşmiş Milletler Almanya Örgütlenmesi“ başlıklı sergi kapsamında görmek mümkün. Bu fotoğraflar ve insanlardan alıntılar, Birleşmiş Milletler'in dünya çapında yürüttüğü „MY World“ başlıklı ankete bir görsellik kazandırıyor. 194 ülkeden 10 milyon kişi bu araştırma kapsamında kendileri için neyin önemli olduğu hakkında bilgi verdi. Listenin en başında –bunun böyle olduğunu sergi de gösteriyor- çocukların eğitimi yer alırken, bunun hemen ardından daha iyi sağlık bakımı ve daha çok iş şansı geliyor. Ormanların ve denizlerin korunması, daha iyi internet bağlantısı ve iklim değişikliğine karşı önlemler ise, daha ziyade kişisel önceliklerin sonunda geliyor.

Kalkınma Politikasının Kilometre Taşları

Anket, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin yerini 2016'da alan ve 2030 yılına kadar uygulanması amaçlanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine (Sustainable Development Goals, SDGs) dayanıyor. „Gündem 2030“ başarılı olduğu takdirde, dünyanın nasıl bir görünüme sahip olacağını camekanlı avludaki bir etkileşimli animasyon gösteriyor: Bütün çocuklar okula gidiyor, anneler yaşamını yitirmeden doğum yapıyor, açlık ve yoksulluk yok ve her yerde temiz su var. Birlikte „Gündem 2030“u oluşturan bu hedefleri „uluslararası düzenin kilometre taşı“ olarak tanımladı bir konuşmasında, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel.

SDG Action Campaign sürdürülebilirlik hedeflerini ve onların uygulanmasını dünya düzeyinde tanıtıyor. Kuruluşun Merkezi Bonn'da ve böylelikle bu kentteki 19'uncu Birleşmiş Milletler kuruluşu oluyor. Günümüzde Toplam 1000 kişi çalışıyor Bonn'da Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde; örneğin Almanya İklim Sekreterliği UNFCCC, veya United Nations University UNU gibi kuruluşlarda. Serginin bir başka amacı da, Almanya'daki BM kuruluşlarının  çalışmalarını tanıtmak. Bonn birçok Alman'ın bilincinde BM'nin Almanya örgütlenmesinin en büyük merkezi olarak yer alırken; ILO ve UNHCR gibi BM kuruluşlarının Berlin'de ofislere sahip oldukları pek çok kişi için yeni bir şey sayılmazken, başka kuruluşlar da var ki, bunlar daha az biliniyor : Örneğin, Hamburg'daki Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi ya da, UNU'dan doğma Dresden'de bulunan UNU-Flores gibi.

Açlığa Karşı Yeni Fikirler

En yeni ve en ilginç BM kuruluşlarından biri Münih'de bulunuyor: UN World Food Programm'a ait Innovation Accelerator bünyesinde 2016'dan bu yana gıda programı WFP'nin elemanları bir ofiste bilim insanlarıyla ve ekonomi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte çalışıyorlar. Klasik startup yöntemleriyle açlığın olmadığı bir dünyaya yönelik fikirler ve çözüm yolları üzerinde ortaklaşa çalışma yürütüyorlar. Daha henüz bir yıl bile geçmeden, dünya düzeyinde 20 WFP projesine destek veriyor Accelerator; bu çalışma Dışişleri Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ve Bavyera Eyaleti Gıda, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından destekleniyor.  

Deutschland.de- BM Şehri Bonn Dosyası

Sergi: „Gündem 2030 Işığında Birleşmiş Milletler Almanya Örgütlenmesi“, 10 Mayıs 2017'ye kadar Berlin'de Dışişleri Bakanlığı Binasında.

© www.deutschland.de