Ana içeriğe geç

„İnsancıl ve Tıbbi Açıdan İlginç“

Yeni bir hayatın başladığı yerde o da bulunuyor: Ulrike Posselt, ebelik eğitimini ve bir ebenin günlük çalışma hayatını anlatıyor. 

11.09.2018
Ulrike Posselt Berlin’de ebe olarak serbest çalışıyor.
Ulrike Posselt Berlin’de ebe olarak serbest çalışıyor. © Stephan Pramme

İnsanların çoğu benim mesleğimi hamilelerle yapılan nefes alıp verme egzersizleri ve doğum odasındaki doğum yardımından ibaret sanıyor. Oysa bir ebenin görev yelpazesi çok daha geniş. Liseyi bitirdikten sonra kendi istediğim şekilde çalışabileceğim bir tıbbi meslek edinmek istedim. Üç yıllık ebelik eğitimini bitirdim ve uzun yıllar bir üniversite kliniğinde ebe olarak çalıştım. Ardından Avustralya’ya gittim; dünyayı tanımak istiyordum! Sidney’de bir doğumevinde ebelik yaptım. Ben kadınlarla empati kurma işini seviyorum; bu meslek insancıl ve tıbbi açıdan ilginç. Buna rağmen Avustralya’da işimin yanı sıra eski bir hayalimi gerçekleştirerek üniversitede üç yıllık bir sahne eğitimi aldım.

Serbest çalışan bir ebe olarak aynı zamanda iş kadını da olmak zorundasınız
Ebe Ulrike Posselt

Almanya’ya geri döndüğümde kliniklere belli bir süreliğine ebe “ödünç veren” bir firmada geçici ebe olarak çalıştım. Orada, doğum odalarında gece nöbetini içeren vardiyalı çalışma sistemi çok yorucu olduğundan ve genelde personel yetersiz olduğundan, artık bir klinikte çalışmak istemediğimin bilincine vardım. Ancak, serbest çalışan bir ebe olarak aynı zamanda faturalarla ve iş sürecindeki tüm adımların belegelenmesini de içeren artan bürokratik işlemlerle de uğraşan bir iş kadını da olmam gerekiyordu. 

Bir hamileye ev ziyareti: ana karnındaki bebek nasıl?
Bir hamileye ev ziyareti: ana karnındaki bebek nasıl? © Stephan Pramme

Birkaç yıldır, bir ebe muayenehanesinin ekibinde görev yapıyorum; doğuma hazırlık ve doğum sonrası normalleşme süreci hakkında kurslar veriyor, hamilelik ve lohusalık dönemindeki kadınlara ve onların eşlerine refakat ediyorum. Ama ilerlemek beni cezbediyor. Bu nedenle üniversitede bir de Doğum Yardımı lisans eğitimini bitirdim. Şimdi buna bir yüksek lisans eğitimi ekleyerek bir başka alana yönelebilirim. Almanya’da bizim mesleğimizin daha da gelişmesi ve uluslararası alanda kabul görmeye devam etmesi için, ebe adaylarına bundan böyle üniversitede bir lisans eğitimi yapmalarının zorunlu kılınmasını gerekli görüyorum. 

Ulrike Posselt, öğretim görevlisi sıfatıyla bildiklerini başkalarına aktarıyor: İleride ebe adaylarına Fizyoloji ve Teşhis dersleri verecek.
Ulrike Posselt, öğretim görevlisi sıfatıyla bildiklerini başkalarına aktarıyor: İleride ebe adaylarına Fizyoloji ve Teşhis dersleri verecek. © Stephan Pramme

Bir ebenin görevleri nelerdir? 

Ebeler ve doğum bakıcıları -bu meslekte çalışan erkeklere doğum bakıcısı deniyor- kadınlara hamilelik döneminde refakat ediyor, doğuma hazırlık kurslarını yönetiyor, doğuma yardım ediyor ve bebek sahibi annelere doğumdan sonraki ilk aylarda destek oluyorlar.

Ebeler nerelerde çalışıyor? 

Ebeler ya bir klinikte kadrolu olarak ya da serbest çalışabiliyorlar; bir hastanede veya klinikte doğum yapmaya alternatif sunan ve doğumevi adı verilen kurumlarda da ebe olarak çalışmak mümkün. 

Ebelik meslek eğitimi nasıl oluyor? 

Şu anda ebeler, kliniklere bağlı olan ebelik okullarında üç yıllık bir eğitimden geçiyorlar. Kuramın yanı sıra doğum odalarında, lohusalık istasyonlarında, çocuk kliniğinde ve ameliyathanede uygulama deneyimleri de ediniyorlar. 2020 yılından itibaren meslek eğitimi, üniversitede bir lisans eğitimine dönüşecek. O zaman ebe adaylarının bu eğitime başlayabilmek için ya lise mezunu olamaları ya da meslek yüksekokulunda okumak için yeterlik belgesine sahip olmaları gerekecek. 

Protokol: Nicole Sagener

© www.deutschland.de