Ana içeriğe geç

Sosyal girişimciler: Girişimcilikle entegrasyon

400’ü aşkın mülteciye iş ve eğitim kontenjanı: Destek programı sosyal alandan şirketleri istihdam motoruna dönüştürüyor.

02.05.2018
Gelenler programı bursları: Social Startuplar “Bridges – Müzik birleştirir” ve çatışmaları önceden engelleyebilecek aracılar eğitimi veren “R3SOLUTE”.
Gelenler programı bursları © Abbi Wensyel Photography

Almanya. Almanya’ya gelen mülteci ve göçmenlerin konumuna ilişkin şu soru ön plana çıkıyor: İş piyasasına entegrasyonları nasıl sağlanabilir? Bu soruya yönelik pek çok alış cevaptan biri de sosyal sart-uplar – yani sosyal sorumluluk ve girişimciliği birleştiren genç şirketler. KfW Vakfı ve sosyal yenilikçiliğe destek veren Social Impact adlı kuruluşun birlikte sunduğu “Gelenler. Gelecek Şansı Almanya” programı bu amaçla sosyal girişimcilere şirket kurarken destek sunuyor. Program kapsamında üçüncü kez destek projesine dahil edilecek ekipler seçildi.

Gelenler programı girişimcilere nasıl destek oluyor?

Bir burs yardımıyla. Bu burs mali destekten çok uzmanların danışmanlığı ve desteğini sağlama ilkesine dayanıyor. Kurucu ekipler sekiz aya kadar Almanya’daki çeşitli Social Impact Lab merkezlerinden birindeki atölye çalışmalarına katılabiliyor, yol göstericiler bulabiliyor, ofis olanaklarını kullanabiliyor ve diğer girişimcilerle bağlantı kurma şansı yakalıyor.

Sosyal girişimciler toplumsal birliği ticari cepheden güçlendiriyorlar.
Bernd Siegfried, KfW Vakfı genel müdürü

Hangi girişimciler burs alabiliyor?

En önemli kriter kurulacak şirketin, mültecilerin mesleki eğitimine ve istihdamına katkı sağlayacak ve “toplumsal birliği ticari cepheden güçlendirecek olması”, diye cevaplıyor KfW Vakfı Genel Müdürü Bernd Siegfried. Bu şirketler çok farklı alanlarda çalışsa da gastronomi sektörünün entegrasyon açısından son derece geniş olanaklar sunduğu ortaya çıkıyor. Kimi girişimcilerde eğitim ve dil öğretimi alanlarıyla ilgileniyorlar. Son burs döneminin katılımcıları arasında mülteci ve mülteci olmayan müzisyenleri bir araya getiren “Bridges – Müzik birleştirir”, projesi de var.

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Böyle bir fikir nasıl bir şirkete dönüşebilir?

Bridges projesinin yöneticisi Johanna Leonore Dahlhoff “müzisyenlerimizin ücret karşılığı sahne almalarını sağlamanın yanı sıra öğretmen, besteci ya da ton meisterlik gibi işler bulmalarına da yardımcı oluyoruz” diyor ve ekliyor: “Serbest çalışan sanatçı ve müzisyen mülteciler için iş piyasasında yer edinmek hiç de kolay değil.”. Mustafa Kakour bunu bizzat tecrübe etmiş. Ülkesinde müzik öğretmenliği öğrenimi gören ve özel dersler veren Suriyeli müzisyen bugün Bridges orkestrasında ud çalıyor ve şunu dile getiriyor: “Bu proje sayesinde kendimi buldum.”

Programın etki derecesi çok yüksek.
Norbert Kunz, Social Impact yönetici müdürü

Bugüne kadar destek alan inisiyatifler neler başardı?

Şu ana kadar desteklenen 29 ekipten 20’si şirketleşmeyi başardı. Ekiplerden üçü hala şirketle aşamasında, altı girişimse başarıya ulaşamadı. “Mevcut şirketler halihazırda 321 kişiye istihdam, 89 kişiye de mesleki eğitim kontenjanı sağladı”, diyen ve Social Impact’in yönetici müdürlüğünü yapan Norbert Kunz’a göre “programın etki derecesi çok yüksek”. 

Gelenler. Gelecek Şansı Almanya

Social Impact

KfW Vakfı

© www.deutschland.de