Bilimsel araştırmada yeni yollar

Almanya, dünyanın dört yanından gelen araştırmacılara çekici bir bilimsel araştırma dünyası ve çok çeşitli teşvik olanakları sunuyor.

Almanya, dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılara çekici imkanlar sunuyor.
Almanya,dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılara çekici imkanlar sunuyor Nestor - stock.adobe.com

Alman bilimsel araştırma dünyası hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Güçlü kurumlar, iyi finansman olanakları: Almanya’da kamu tarafından fonlanan bilimsel araştırma kurumlarının sayısı 1000’in üzerinde, bunlara ek olarak özel fonlarla işletilen sayısız araştırma ve geliştirme merkezi de bulunuyor. Araştırma ve Geliştirme için (ArGe) şirket içi yapılan yıllık harcamalarda 75,6 milyar avroyla şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaşıldı. Almanya’nın, gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 3’ünden fazlasını Ar-Ge için harcayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almasında, devlet ve üniversitelerin de katkısı büyük.  Almanya, Mükemmeliyet Stratejisiyle üniversitelerini hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendiriyor. Yüksek Teknoloji Stratejisi 2025 ile Almanya, diğer alanların yanı sıra kansere karşı mücadelede ve çevreye yayılan plastiğin azaltılmasında yenilikçi çözümlere, sera gazı emisyonunu büyük ölçüde sıfıra indirildiği bir endüstriye odaklanıyor.

Almanya’da bu alandaki çalışma olanakları neler?
Almanya, kariyerlerinin farklı dönemlerinde olan araştırmacılara çok çeşitli olanaklar sunuyor. Bu olanaklardan biri, doktora eğitimi: Avrupa Birliği dahilinde Almanya, büyük bir arayla en çok doktora öğrencisinin bulunduğu ülke: her yıl ortalama 5.500 öğrenci doktorasını tamamlıyor. Yüksek öğrenim kurumlarında, çeşitli ülkelerden yaklaşık 3500 öğretim görevlisi çalışıyor, bu da bu alandaki uluslararasılığı güçlendiren bir etken. Ar-Ge alanında istihdam edilenlerin, toplam çalışan sayısı içindeki payına gelince, Avrupa Birliği ortalamasının açıkça üzerinde olan Almanya, ayrıca Çin ve Japonya’nın da önünde yer alıyor. Bu kesimin yaklaşık üçte ikisi yeniliklere özel sektörde yön veriyor.

Farklı ülkelerden gelen araştırmacılar Almanya’da nasıl teşvik ediliyor?
Bilimsel araştırmaya dayalı yenilikçi çözümlerin teşviki, Almanya’da önem verilen bir konu. ArGe harcamalarının yaklaşık üçte biri kamu fonlarıyla karşılanıyor. Aralarında DAAD ve Alexander von Humboldt Vakfı’nın da yer aldığı sayısız kurum, uluslararası araştırmacıları destekliyor, güncel olarak burs alan araştırmacı sayısı 33.000’nin üzerinde. Çeşitli teşvik ve burs olanakları hakkında kapsamlı bilgiyi  “Research in Germany” portalı ve Funding your research in Germanybroşürü üzerinden edinmek mümkün.

Buradaki veri bankası üzerinden de burs olanaklarını araştırabilirsiniz.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: