Nowe ścieżki badań

Niemcy oferują międzynarodowym naukowcom i naukowczyniom atrakcyjny krajobraz badań naukowych i różne formy wsparcia finansowego.

Niemcy oferują międzynarodowym badaczom atrakcyjne możliwości.
Niemcy oferują międzynarodowym badaczom atrakcyjne możliwości. Nestor - stock.adobe.com

Co wyróżnia niemiecki krajobraz badań naukowych?
Silne organizacje, dobre finansowanie: Niemcy mają ponad 1000 instytucji badawczych finansowanych ze środków publicznych oraz liczne ośrodki badań i rozwoju w gospodarce. Ostatnio roczne wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój (B+R) w Niemczech osiągnęły nowy rekordowy poziom 75,6 mld euro. Również państwo i uczelnie wyższe przyczyniają się do tego, że Niemcy znajdują się w międzynarodowej czołówce krajów, które przeznaczają ponad 3 procent produktu krajowego brutto na badania i rozwój. Dzięki Strategii Doskonałości Niemcy wzmacniają swoje uniwersytety zarówno na najwyższym szczeblu, jak i w wymiarze ogólnym. W ramach Strategii Zaawansowanych Technologii 2025 kraj ten koncentruje się między innymi na innowacjach w zakresie walki z rakiem, redukcji ilości tworzyw sztucznych w środowisku oraz na przemyśle, który jest w dużej mierze neutralny pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Jakie możliwości kariery zawodowej istnieją w Niemczech?
Niemcy oferują badaczom szeroki wachlarz możliwości na różnych etapach ich kariery. Zaczyna się to od doktorantów: Niemcy mają zdecydowanie największą liczbę doktorantów w Unii Europejskiej, średnio ponad 5 500 międzynarodowych doktorantów rocznie kończy studia w Niemczech. Również na uczelniach wyższych około 3 500 profesorów i profesorek z innych krajów reprezentuje dalszy wzrost internacjonalizacji. Pod względem udziału personelu B+R w ogólnej liczbie zatrudnionych Niemcy plasują się wyraźnie powyżej średniej krajów Unii Europejskiej, a także przed Chinami i Japonią. Około dwóch trzecich tych pracowników stanowi siłę napędową innowacji w gospodarce.

W jaki sposób międzynarodowi naukowcy są wspierani w Niemczech?
Niemcy przywiązują dużą wagę do wspierania innowacji opartych na badaniach naukowych. Około jedna trzecia wydatków na badania i rozwój pochodzi z sektora publicznego. Liczne organizacje, w tym Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) i Fundacja Alexandra von Humboldta, wspierają międzynarodowych badaczy, z których ponad 33 000 otrzymuje obecnie stypendia. Obszerny przegląd różnych możliwości finansowania można znaleźć na portalu „Badania naukowe w Niemczech“ oraz w broszurze „Finansowanie badań naukowych w Niemczech.

Z tej bazy danych można korzystać przy wyszukiwaniu stypendiów.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: