Przejdź do głównej zawartości

Najbardziej renomowane uniwersytety

Najważniejsze fakty na temat najlepszych uniwersytetów niemieckich –  i dlaczego również inne uczelnie są wyśmienite.

Johannes Göbel, 30.09.2019
Mijesce przełomowych badań naukowych: Uniwersytet w Tybindze
Mijesce przełomowych badań naukowych: Uniwersytet w Tybindze © dpa

Oto zwycięzcy trudnego konkursu: Dziesięć Uniwersytetów i jeden związek uniwersytetów w Niemczech otrzymało w 2019 r. upragniony tytuł „Exzellenzuniversität“,, który jest nadawany w ramach powołanej do życia przez rząd niemiecki i kraje związkowe w 2016 roku strategii doskonałości. Ponadto na 34 uniwersytetach istnieje 57 klastrów doskonałości o wybitnych osięgnięciach naukowych.

Kto kryje się za najlepszymi uczelniami w Niemczech?

Uniwersytety doskonałości istnieją zarówno w milionowych niemieckich metropoliach, jak też w mniejszych miastach studenckich. Związek Uniwersytetów Berlińskich łączy Wolny Uniwersytet, Uniwersytet Humboldta, Uniwersytet Techniczny i Szpital Uniwersytecki Charité, tworząc sieć doskonałości. Ponadto istnieją następujące uniwersytety doskonałości: RWTH Aachen, Uniwersytet w Bonn, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet w Hamburgu, Uniwersytet w Heidelbergu, Instytut technologii w Karlsruhe (KIT), Uniwersytet w Konstancji, Uniwersytet Ludwika i  Maxksymiliana (LMU) w Monachium i Politechnika w Monachium oraz Uniwersytet w Tybindze. Tu wszędzie zadomowiły się klastry doskonałości, lecz nie tylko. Działają one również na wielu innych uniwersytetach. Na przykład w Kilonii prowadzi są najnowocześniejsze badania w dziedzinie medycyny precyzyjnej, w Jenie badane są wspólnoty mikrobiologiczne, a w Stuttgarcie rozwija się modelowanie i symulacja komputerowa.

Exzellenzuniveristäten

W jaki sposób dokonano wyboru uniwersytetów doskonałości?

Tylko, jeśli uniwersytet posiadał co najmniej dwa klastry doskonałości, był kandydatem do ścisłego kręgu wybranych. Procedura wyborów była ściśle oparta na kryteriach naukowych. Przeprowadzały ją Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) oraz Rada Nauki - najważniejszy niemiecki organ doradczy ds. polityki naukowej.

Dlaczego Niemcy stawiają na Uniwersytety doskonałości?

Głównym celem jest wzmocnienie nowatorskich badań w Niemczech. Jednocześnie strategia doskonałości ma na celu poprawęe międzynarodowej konkurencyjności uniwersytetów. Ocena Inicjatywy Doskonałości w latach 2007 do 2017 wykazała już, że cały niemiecki krajobraz uniwersytecki czerpie zyski z charyzmy wybitnych prekursorów. W ten sposób strategia doskonałości wzmacnia również Niemcy jako lokalizację uczelni i ośrodek badawczy na szeroką skalę.

W jaki sposób promowane są uniwersytety doskonałości?

W okresie od listopada 2019 r. do roku 2026 każdy z uniwersytetów doskonałości otrzyma środki finansowe w wysokości od 10 do 15 mln euro rocznie. Środki finansowe przeznaczone są na działania związane z nauką. Jednocześnie ma to na celu wzmocnienie instytucjonalne uniwersytetów i, na przykład, otwarciie im nowych dróg internacjonalizacji.

Jak mocne są inne niemieckie uniwersytety?

Przykład rozmieszczonych w całych Niemczech klastrów doskonałości pokazuje, że badania na najwyższym poziomie są prowadzone również poza uniwersytetami doskonałości. Ponadto badania  naukowe to nie wszystko: w rankingu uczelni U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, która w czerwcu 2019 r. ocenił osiągnięcia ponad 1 700 uniwersytetów z 96 krajów w dziedzinach nauczania i uczenia się, badań naukowych, transferu wiedzy, orientacji międzynarodowej i zaangażowania regionalnego, pięć niemieckich uczelni osiągnęło najlepsze wyniki, które nie zostały wybrane jako uniwersytety doskonałości. Między nimi znalazła się Politechnika w Hamburgu i Frankfurcka Szkoła Finansów i Zarządzania.

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: