Przejdź do głównej zawartości

Stypendia na studia w Niemczech

Wiele organizacji wspiera międzynarodowych studentów w Niemczech. Tu znajdziesz najważniejsze oferty stypendialne.

Johannes Göbel, 02.10.2021
Stypendium: pomoc na start w karierze akademickiej.
Stypendium: pomoc na start w karierze akademickiej. © F8studio/stock.adobe.com

Kto ubiega się o stypendium na studia w Niemczech, ma możliwość wyboru między różnymi ofertami stypendiów, umożliwiającymi międzynarodowym studentom pobyt na niemieckich uczelniach. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest największą na świecie organizacją wspierającą wymianę akademicką. Jej baza ofert stypendialnych zawiera również dane wielu innych instytucji oferujących stypendia.

Stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Centrala DAAD wspiera zagranicznych studentów, osoby posiadające stopień naukowy, doktorantów i młode pokolenia naukowców, którzy ze względu na swoje osiągnięcia znaleźli się co najmniej w najlepszej jednej trzeciej swojego rocznika. Dodatkowo przewagę w procesie rekrutacji mają osoby gotowe do przejęcia społecznej odpowiedzialności. Za pośrednictwem działającej na całym świecie sieci placówek i ośrodków informacyjnych oraz na targach edukacyjnych Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) udziela konsultacji międzynarodowym studentom w ich kraju ojczystym.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Stypendia instytucji wspierających uzdolnionych

W Niemczech działa na rzecz uzdolnionych 13 dużych instytucji, które udzielają finansowej pomocy studiującym. Są wśród nich zarówno bliskie partiom fundacje, takie jak Fundacja im. Friedricha Eberta lub Fundacja Konrada Adenauera, jak i kościelne instytucje stypendialne lub Fundacja Niemieckiej Gospodarki. Każda z 13 instytucji oferujących stypendia kładzie nacisk na „wsparcie ideowe”: poprzez seminaria, warsztaty lub samodzielne projekty stypendyści mogą realizować swoje pomysły, wychodząc poza program swoich studiów, i w ten sposób tworzyć cenne sieci powiązań. Oczywiście liczne inne, mniejsze fundacje także oferują stypendia. Podobnie jak i niemieckie uczelnie, z których większość oferuje również tzw. Niemieckie stypendium (Deutschlandstipendium).

Niemieckie stypendium

Niemieckie stypendium wspiera osoby studiujące oraz rozpoczynające studia, których dotychczasowy rozwój pozwala liczyć na ich wybitne osiągnięcia w okresie studiów i w pracy zawodowej. Około ośmiu procent stypendiów przeznaczonych jest dla zagranicznych kandydatek i kandydatów. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie otrzymanych podań; finansowanie stypendium przejmują wspólnie władze federalne i sponsorzy prywatni.

© www.deutschland.de