DFG – Bilimin destekçisi

Bilimsel araştırmaları desteklemeye yönelik Avrupa’daki en büyük kuruluş olan Alman Araştırma Topluluğu yılda yaklaşık 3000 projeyi destekliyor.

Yalnızca 750 kişilik sınırlı ekibiyle Alman Araştırma Topluluğu (DFG) Almanya’daki bilimsel kuruluş devleri arasında bir cüce gibi kalıyormuş izlenimi veriyor. Fakat burada da görünüş (sıklıkla olduğu üzere) aldatıcı. DFG yalnızca bilimsel öz yönetim merkezi değil, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük araştırma destek kuruluşu olarak Almanya’da bilimsel araştırma için belirleyici 
rol oynuyor. Örneğin bir arkeolog yurtdışında kazı yapmak istediğinde ya da bir fizikçi yeni teorisini deneylerle kanıtlamak istediğinde, fakat bağlı olduğu kurumun kaynakları bu hedefi karşılayamadığında DFG bu projeyi ayrıntılı bir kontrolden geçirdikten sonra olaya müdahil oluyor. DFG bazen pahalı bir gereci, bazen araştırmacıların kongrelere ya da meslektaşlarıyla ortak çalışabilecekleri yerlere seyahatlerini finanse edebiliyor. DFG özel araştırma alanlarında farklı kuruluş ve disiplinlerden bilimcileri ortak projeler için biraraya da getiriyor. Bir dernek olan DFG Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, Kuzey ve Latin Amerika ve Bonn’daki merkezleriyle tüm dünyada aktif.

www.dfg.de