Türlerin korunmasına dönük çabalar

Tür çeşitliliğinin korunması küresel çapta bir görev. Almanya’da bu görevi Federal Doğa Koruma Ofisi üstleniyor.

Acilen korunmaya muhtaç: Eliomys quercinus
Acilen korunmaya muhtaç: Eliomys quercinus Martin Grimm - stock.adobe.com

Yediuyuklayangiller familyasından eliomys quercinus, siyah şeytan tırnağı bitkisi ve hygrophorus penarius mantarı arasındaki ortak nokta nedir? Bu canlılar neredeyse yalnızca Almanya’da yaşıyor ve dolayısıyla sorumlu olunan türler kategorisine giriyor. Yani bu türlerin korunması sorumluluğu büyük ölçüde Almanya’ya düşüyor. Çok sayıda bireyin, doğa koruma kuruluşları ve derneklerin yanı sıra Federal Yönetim adına türlerin korunması ve biyolojik çeşitlilik görevlerini üstlenen kurum Federal Doğa Koruma Ofisi. Kuruluşun yürüttüğü yüzlerce projeden üçünü tanıtıyoruz.

Böcek koruma projesi

Konvansiyonel tarımda böceklerle mücadele için zehirli tarım ilaçları kullanılıyor. Bu projenin hedefiyse bu zehirlerin kullanımı önlemek. Amaç tarım ürünlerini korurken tür çeşitliliğinin zarar görmemesi. Bu amaçla tarım alanları arasına ekilecek ve faydalı böcekler için besin ve yaşam alanı sunacak çiçek kombinasyonlarına dönük bir araştırma yürütülüyor. “Faydalı” böcekten kasıt ichneumon familyasında dahil yaban arıları ya da heteroptera takımına dahil avcı böcekler gibi tarım bitkilerine zarar veren böceklerle beslenen canlılar.

Quick facts
% 9
Organik Tarım Çiftliği

Almanya’daki tarım işletmelerinin yüzde dokuzu organik tarım çiftlikleri.

% 7,5
Ekolojik Tarım Alanı

Ekolojik tarım alanlarının, tarım amaçlı kullanılan yüzeylerdeki payı % 7,5.

% 20
Ekolojik Tarım Hedefi

Federal Hükümet’in Ekolojik Tarımın Yarınları stratejik hedefi, %20 oranında ekolojik tarım. 

% 9,9
Ciro Artışı

Organik gıdadan elde edilen ciro, 2016 yılında % 9,9 oranında artış kaydetti. 

% 41
Organik Gıda Alıcısı

Almanların % 41’i mümkün olduğunca sık organik gıda satın alıyor.

% 10
Organik Yumurta

Almanya’da üretilen yumurtaların % 10’u organik beslenen tavuklardan elde ediliyor. 

% 5
Ekolojik Yönetmeliklere Uygun

2016’daki toplam hayvan mevcudiyetinin % 5’i ekolojik yönetmeliklere uygun biçimde beslendi. 

Doğa dostu şirket arsaları

Almanya’da ticari kuruluşlara ait büyük arsalar önemli bir yer tutuyor. Bunların büyük bölümü kullanılmayan çatılar, boş toprak alanlar ve betonla kaplanmış ve suyun toprağa akışına engel olan yüzeylerden oluşuyor. Hannover’de yürütülen bir pilot proje kapsamında ticari kuruluşların sahip oldukları arsalarda biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak için girişimlerde bulunmalarına destek oluyor. Bu amaçla kuruluşlar hangi çatı ve alanların böcek yaşamına olanak tanıyacak şekilde yeşillendirilebileceği ve arsalarda böcek dostu ışıklandırma konusunda bilgilendiriliyor ve şirket çalışanları böceklerin korunması ve biyolojik çeşitlilik alanında bilinçlendirme çalışması yapılıyor. Hedef özel sektörün katkısıyla biyolojik çeşitlilikten koparılmış alanları dönüştürerek türlerin korunması için kullanmak.

Bayağı mersin balığını kurtarmak

Mersin balıklarının havyar üretiminde kullanıldığını damak zevkine düşkün ve bütçesi geniş gurmeler bilir. Fakat bu ilgi dışında 3,5 metre uzunluğa ve 300 kilo ağırlığa ulaşabilen bu balıklar pek bilinmez. Almanya’da soyu neredeyse tükenmiş olan bayağı mersinlerin Oder ve Elbe nehirlerine yeniden yerleşmeleri için büyük çabalar sarf ediliyor. İsterseniz kendiniz de izleyebilirsiniz:

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: