Ana içeriğe geç

„Önemi Giderek Artan Bir Aktör“

AB Konseyi Almanya Dönem Başkanlığı neler başardı? Bunu, Almanya Uluslararası İlişkiler Topluluğu Direktörü anlatıyor.

Sarah Kanning, 15.12.2020
Daniela Schwarzer, DGAP’yi yönetiyor.
Daniela Schwarzer, DGAP’yi yönetiyor. © DGAP/Zofia Pölöske

Sayın Dr. Schwarzer, AB Konseyi Almanya Dönem Başkanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alman Hükümeti kendini hızla yeni bir korona başkanlığına göre ayarlamak zorunda kaldı. Ön planda sağlık krizine karşı alınacak tutum, ekonomik krizin hafifletilmesi ve her şeyden önce de özellikle çetin müzakerelerde zorlu bir görev olan, geniş ölçüde dijital çalışmaya geçiş yer alıyordu. Örneğin 27 Avrupa ülkesi liderinin katılacağı AB-Çin Zirvesi gibi daha birçok öncelikten vazgeçilmek zorunda kalındı. En büyük başarı -her ne kadar, üye ülkelerin hukuk devleti ilkelerini ihlal etmesine ilişkin kuralları Polonya ve Macaristan tekrar yumuşatmaya çalışsalar da- finansal koşullar ve yeniden inşa fonları konusunda sağlanan, uzun yılları kapsayan uzlaşmaydı.  

Avrupalılar ortak davranış sergilerlerse, çıkarlarını daha iyi koruyabilirler.
Daniela Schwarzer, DGAP

Korona pandemisi özellikle başlangıcında, AB’nin de zaafları olduğunu gösterdi. Bunun gelecek için ne gibi sonuçları var ve Almanya şimdi hangi katkılarda bulunabilir ve bulunmalıdır?
AB bir krizde yeterince koruma sunamadığında, entegrasyonun baskı altında kaldığı bir kez daha netleşti. Burada, 2008 finans kriziyle belirgin parallellikler var; o zamanla da ilk başlarda aynı şekilde ulusal ve eşgüdümsüz karşılık verilmişti. Virüs Avrupa’da yayıldığında, iç piyasadaki sınırlar yükseldi, tıbbi malzeme stoklandı. Ama AB kendini düzeltme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı: Şimdi aşının hizmete sunulması için iş birliği yapıyor, maskeyi birlikte temin ediyor, hastalar sınır ötesi yoğun tedaviye gönderildiler. Buradan çıkarılan en önemli ders şu oldu: Bireylerin seyahat özgürlüğünü teşvik ediyorsak, halkın  korunmasını, özellikle de sağlık risklerinden korunmasını göz önünde tutmamız gerekiyor.

Güçlü bir AB uğrunda çaba vermek, Almanya için neden bu kadar önemli?
Almanya kendi ekonomi modelini çok güçlü bir biçimde ithalata ve sınır aşırı değer zincirlerine göre ayarladı; özellikle de AB sınırları içinde. Gücü bu yüzden büyük ölçüde iç piyasaya ve euro’yu döviz kuru iniş çıkışlarından koruyan para birimi birliğine dayanıyor. Bunun ötesinde AB, -dışarıdan bakıldığında da-  önemi giderek artan bir siyasi aktör. Jeopolitik ve jeoekonomik bilek güreşinin gittikçe artan biçimde damgasını vurduğu bir dünyada eğer Avrupalılar, birlikte çalışır ve ortak tutum sergilerlerse, kendi çıkarlarını daha iyi koruyabilir ve uluslararası düzeni daha etkili biçimde şekillendirebilirler.

 


Dr. Daniela Schwarzer, Almanya Uluslararası İlişkiler Topluluğu (DGAP) direktörü. 2008 - 2013 yılları arasında Bilim ve Siyaset Vakfı (Stiftung Wissenschaft und Politik) bünyesindeki Avrupa Entegrasyonu Araştırma Grubunu yönetti. Bu süre içerisinde ayrıca AB Konseyi Polonya ve Fransa Dönem Başkanlıklarına danışmanlık da yaptı.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: