Przejdź do głównej zawartości

"Coraz ważniejszy gracz"

Co udało się osiągnąć podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE? Tę kwestię wyjaśnia dyrektorka Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP).

Sarah Kanning, 14.12.2020
Daniela Schwarzer stoi na czele DGAP.
Daniela Schwarzer stoi na czele DGAP. © DGAP/Zofia Pölöske

Jak ocenia Pani niemiecką prezydencję w Radzie UE?
Rząd federalny musiał bardzo szybko przygotować się do prezydencji w czasach koronawirusa. Nacisk położono na walkę z kryzysem zdrowotnym, złagodzenie kryzysu gospodarczego, a przede wszystkim przejście na pracę głównie w formie cyfrowej, co stanowi wyzwanie, zwłaszcza podczas trudnych negocjacji. Wiele innych priorytetów, takich jak szczyt UE-Chiny z udziałem 27 europejskich szefów państw i rządów, musiało zostać porzuconych. Największym sukcesem był kompromis w sprawie wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy, mimo że Polska i Węgry starały się złagodzić przepisy dotyczące łamania zasad praworządności przez państwa członkowskie.

Europejczycy mogą lepiej chronić swoje interesy, działając wspólnie.
Daniela Schwarzer, DGAP

Pandemia koronawirusa pokazała, szczególnie na początku, że UE ma również słabe punkty. Jakie konsekwencje ma to dla przyszłości oraz jaki wkład mogą i powinny wnieść teraz Niemcy? 
Po raz kolejny stało się widoczne, że, jeśli UE nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ochrony w czasie kryzysu, integracja jest zagrożona. Istnieją oczywiste podobieństwa do kryzysu finansowego począwszy od 2008 roku, na który pierwotnie również reagowano na szczeblu krajowym i w sposób nieskoordynowany. Kiedy w Europie rozprzestrzenił się wirus, na rynku wewnętrznym zamykano granice, gromadzono materiał medyczny. Ale UE pokazała, że potrafi się samodzielnie skorygować: obecnie współpracuje w zakresie dostarczania szczepionek, wspólnie zamawia maski, transportuje pacjentów przez granice na oddziały intensywnej terapii. Najważniejszą lekcją jest to, że promując swobodny przepływ osób, musimy mieć na uwadze ochronę ludności, szczególnie przed zagrożeniami dla zdrowia.

Dlaczego dla Niemiec tak ważna jest praca na rzecz silnej UE?
Niemcy bardzo wyraźnie dostosowały swój model gospodarczy do eksportu i transgranicznych łańcuchów wartości dodanej, zwłaszcza w ramach UE. Jego siła opiera się zatem w dużej mierze na rynku wewnętrznym i unii walutowej, w której euro chroni przed wahaniami kursów walutowych. Ponadto UE staje się coraz ważniejszym politycznym graczem, również na zewnątrz. W coraz bardziej zdominowanym przez siły geopolityczne i geoekonomiczne świecie Europejczycy mogą lepiej chronić swoje interesy i zwiększać skuteczność porządku międzynarodowego, jeśli będą współpracować i działać razem.

 


Dr Daniela Schwarzer jest dyrektorką Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP). W latach 2008-2013 kierowała zespołem badawczym ds. integracji europejskiej w Fundacji na rzecz Nauki i Polityki (SWP). W tym czasie pełniła funkcję doradcy między innymi w ramach polskiej i francuskiej prezydencji w Radzie UE.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: