„Hukuk Devleti Olmazsa Gelecek Olmaz.“

“AB, ödemeleri katı koşullara bağlı kılmalıdır” diyor, Almanya İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Beate Rudolf.

Alman İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Beate Rudolf
Alman İnsan Hakları Enstitüsü Direktörü Beate Rudolf DIMR/Anke Illing

Sayın Rudolf, insan hakları konu edildiğinde, Avrupa dışındaki bölgelere bakma eğilimi gösteriyoruz. İnsan hakları AB sınırları içinde de tehlikede mi?
Ben, insan onurunu hiçe sayan ideolojilerin propagandasını yapan ve hatta hükümet politikası olarak uygulamaya koyan otoriter akımlardan kaynaklanan bir tehlike görüyorum. Macaristan ve Polonya sadece en çok göze batan örnekler. Ama başka ülkelerde de, hükümet politikacıları sığınmacılara karşı ayrımcılık yapıyorlar. Bunlar antisemitik, ırkçı, engelli düşmanı veya eşcinsel ya da transseksüel ön yargıları alevlendiriyorlar. Fakir insanları değersizleştiriyor veya kadınların kendi yaşam biçimlerini  belirleme hakkını reddediyorlar. İnsan hakları için ikinci tehlike ise onları gayet doğalmış gibi görmek. Oysa devlet, insan haklarını, ancak ısrarla talep edildikleri sürece dikkate alır.  

İnsan hakları ve hukuk devleti nasıl birbirine bağlıdır?
Bunlar birbirinden ayrılamazlar. İnsan hakları, devletin tutumunu sınırlar ve yönlendirir. Hükümetler, parlamentolar ya da idari makamlar insan haklarını ihlal ettiklerinde, bağımsız mahkemeler bu hakları korurlar. Buna karşılık insan hakları devleti korur, çünküinsan hakları idari makamların yasal şeffaflığını, yasalara bağlılığını ve yargı bağımsızlığını güvence altına alırlar.  

Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı bu konuda ne yapabilir?
Hukuk devleti ilkeleri, en üst derecede önceliğe sahip olmak zorundadırlar. Alman hükümeti bunu kendi AB konseyi dönem başkanlığı için bu şekilde formüle etti. Temmuz ayındaki AB zirvesinin sonucu bu açıdan hayal kırıklığı yaratır nitelikte. Para dağıtımının hukuk devleti ilkelerine uyulmasına bağlı kılınması başarılamadı. Böylelike AB, hukuk devleti ilkelerinin ve insan haklarının ortadan kaldırılması için çalışan hükümetleri finanse etmeyi sürdürüyor. Umarım, Avrupa Parlamentosu buna karşı çıkar. Hukuk devleti ilkeleri bütün AB ülkelerinde geçerli olmadıkça, AB’nin meşruiyeti ve nihayetinde geleceği yok demektir.

 


Beate Rudolf, 2010’dan beri Alman İnsan Hakları Enstitüsü’nün direktörü. Hukukçu olan Rudolf bundan önce, 20 yıldan fazla temel haklar ve insan hakları araştırması ve öğretim üyeliği yaptı.

Söyleşi: Helen Sibum

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: