Ana içeriğe geç

Humboldt Forumu

Prusya Kültür Varlıkları Vakfı Başkanı ve forumun kuruluş başkanlarından Hermann Parzinger ile yeni kültürel mekanın ziyaretçilerini nelerin beklediğine ilişkin bir kısa röportaj.

08.06.2016
© dpa/Daniel Kalker - Berlin Humboldt-Forum

Bundan bir yıl önce, Mayıs 2015'te, Humboldt Forum, bina çatısının kurulmasını kutladı. Şantiyenin gezilmesinden bu yana büyük bir talep var, gelecek olan şeyin merak edildiği besbelli. Forum nasıl bir mesaj verecek?
Berlin'in ortasındaki sarayın muazzam yeni inşaat gövdesi, elbette onun Humboldt Forumu olarak kullanılması konusuna giderek artan bir önem kazandırıyor. Bütün binaya ilişkin vizyon üzerinde kuruluş yönetimi 2016 başından beri çalışıyor ve sonbaharda ilk somut fikirleri duymak mümkün olacak. Ama açıktır ki, dünya kültürleri arasındaki -hem de geçmişten bugüne kadarki- örgüler konu olacaktır. Humboldt Forumu, tam da dünyanın gittikçe hızlı bir biçimde değişikliğe uğraması nedeniyle, halka yön verici bilgi sunmak zorunda.

Humboldt Forum, Avrupa haricindeki kültürlere ilişkin sergiler gösterime sunuyor. Bu değişik koleksiyonların toplamından ne kadar daha fazla?
Humboldt Forum'da  Etnoloji Müzesi ve Asya Sanatları Müzesi'ne ait koleksiyonlar takdim edilse de, bunun Müzeler Adası ile sıkı işbirliği içinde yapıldığını görmek gerekir. Müzeler Adası'nda biz Avrupa ve Orta Doğu'ya ait sanat ve kültür zenginliklerini gösteriyoruz; Humboldt Forum'da ise bu genel bakış Afrika, Asya, Avustralya, Okyanusya ve Amerika'nın kültürleri ile genişletiliyor. Böylelikle, bizim bir birlik olarak gödüğümüz Müzeler Adası ve Humbold Forumu, bütün dünyanın izlenebildiği ve anlaşılabildiği bir yer haline geliyor. Humboldt Forum'daki değişen sergiler bunun da ötesinde, Prusya Kültür Varlıkları Vakfı'nın bütün kuruluşlarının neredeyse sonsuz donanımından beslenecek ve birçok fenomeni bütünsel olarak anlaşılır kılacaktır.  

Siz, Horst Bredekamp ve Neil MacGregor ile birlikte üç kurucu yöneticiden birisiniz. Ortak çalışma nasıl yürüyor?
Ortak çalışma sorunsuz yürüyor ve çok yoğun. Üçümüz birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz, çünkü hem birbirimizi çok uzun zamandır ve iyi tanıyoruz, hem de her birimiz değişik bireysel deneyim birikimleri ile bu projeye katılıyoruz. Humboldt Forum'da istenen şey; müzeler, kütüphaneler, üniversiteler ve şehir müzeleri gibi çok farklı kuruluşları  bir araya getirmek ve onlar arasında bir bütün oluşturacak şekilde bağlantı kurmaktır.  Bu çalışmayı asla son bulmayan bir süreç olarak düşünmek gerekir. O halde, bu oluşma safhasında sorumluluğu çeşitli omuzlara dağıtmak çok makul.

www.humboldt-forum.de

© www.deutschland.de