Ana içeriğe geç

“Güçlü Demokrasilerin Bir Sinyali”

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz G7’nin neden bu kadar önem taşıdığını ve Almanya’nın Elmau Zirvesi’nden ne beklediğini bu söyleşide açıklıyor.   

Carsten Hauptmeier, Arnd Festerling, 23.06.2022
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz © picture alliance/dpa

Sayın Şansölye, Yediler Grubu Almanya açısından ne anlam taşıyor?
G7, kendini bir değerler topluluğu olarak gören, özgürlük ve insan haklarını, demokrasi ve hukuk devleti kurallarını ve de uluslararası hukuku kabul eden güçlü ekonomiye sahip yedi demokratik ülkenin oluşturduğu bir birlik. Bu ülkeler küresel refah, iklimin korunması ve sürdürülebilir ekonomi için ortak çaba harcıyorlar. Almanya’nın görüşüne göre G7 üyesi ülkeler; değerlere bağlı ortaklar ve önde gelen endüstri ülkeleri olarak özel bir sorumluluk taşıyorlar: Tüm insanlar için, Birleşmiş Milletler Gündem 2030 ve Paris Anlaşması doğrultusunda, sağlıklı bir yerkürede, yaşamaya değer bir gelecek inşa etme sorumluluğu. G7 formatı, küresel meydan okumalara ortaklaşa bir sorumlulukla karşılık verilmesi için uygun, formalite dışında bir çerçeve sunuyor. 

Alman hükümeti, kendi G7 Dönem Başkanlığı için hangi hedefleri güdüyor?
G7 Dönem Başkanlığı'nın sloganı “Adil Bir Dünya İçin İlerleme“. Bu hedef doğrultusunda yılın başlangıcında G7 Başkanlığı’nı üstlendik. Daha iki ay geçmeden, 24 Şubat 2022 günü, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı saldırı savaşı başladı. Bu savaş yeni bir milat oluşturuyor. Ve bu aynı zamanda bizim G7 dönem başkanlığımızın önceliklerinde de bir dönüşümü işaretliyor. Rusya’ya karşı savunma mücadelesi veren Ukrayna’nın desteklenmesi; parasal, insani ve aynı zamanda askeri olarak desteklenmesi için sağlanan oybirliği önemli bir mesele. Ancak Ukrayna için üstlenilen bu önemli sorumluluğun, G7 grubunun diğer küresel meydan okumalarda üstlendiği sorumlulukları ihmal etmesine yol açmaması gerekir. Tam tersine. Senenin başlangıcında belirlediğimiz hedeflerin çoğu dünyada değişen durum nedeniyle şimdi daha da ivedi. Süregiden Covid 19 pandemisi, insanların neden olduğu iklim değişikliği ve ekonomik dönüşüm, ortak çözümleri ve güçlü ilhamları gerekli kılıyor.   

G7 Zirvesi’nin yapılacağı yer: Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı
G7 Zirvesi’nin yapılacağı yer: Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı © picture alliance/dpa

Burada geçerli olan şey şu: Değişimi ilerletmek isteyenlerin, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık ve dayanıklı demokrasiler için değişimden yana, birlikteliklerini küresel sorunların çözümü için kullanmaya istekli, somut girişimler ve ortaklıklarla birlikte çalışmaları gerekir. Dünya ekonomisinin durumu konusunda ortak tavır belirlemek, dayanıklı tedarik zincirleri konusuna eğilmek, cinsiyet adaletini iyileştirmek, dezenformasyonla mücadele etmek ve dijitalizasyon alanında daha sıkı iş birliği yapmak da bunun bir parçası.

Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Senegal ve Arjantin, ortak ülkeler sıfatıyla davet edildi.
Şansölye Olaf Scholz

Elmau Zirvesi’nden neler umut ediyorsunuz?
Elmau’dan küresel sorumluluklarının bilincindeki güçlü demokrasilerin vereceği güçlü bir sinyal çıkmalıdır; tam da bu hareketli zamanlarda bir sinyal verilmesi, her zaman olduğundan daha da önemli. Zirve, G7 grubunun birlikteliğinin ve kararlılığının altını çizmeli ve G7’nin  kendi değerlerini yaşadığını ve güçlü ortaklarıyla paylaştığını göstermelidir. G7 ülkeleri hükümet ve devlet başkanlarının yanı sıra ortak ülkeler olarak Endonezya, Hindistan, Güney Afrika Senegal ve Arjantin’in devlet ve hükümet başkanlarını da Elmau’ya davet ettim. Bu ülkeler; Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın sıkı bağlı olduğumuz demokratik ülkeleri. Bunun ötesinde Rus saldırganlığına, hem Rusya’ya karşı yaptırımlar hem de Ukrayna’nın desteklenmesi anlamında güçlü bir karşılık vermemiz gerekir. Kısa ve orta vadeli finansman vaatlerinin yanı sıra savaşın küresel etkileri de görüşülecek. Ancak bu G7 Zirvesi’nden sırf Ukrayna’nın desteklenmesine ilişkin politik bir sinyal çıkmamalı. Bizim arzumuz, üstlendiğimiz sorumluluğun altını, başka somut yardımlarla da doldurmaktır.

Bu nedenle G7 Zirvesi’nin ağırlık vereceği bir başka konu da, dünyayı tehdit eden küresel açlık krizine karşı çalışmamız olacak. Buna ilişkin G7 Dönem Başkanlığı olarak Dünya Bankası ile birlikte “Küresel Gıda Güvenliği İttifakı”nı oluşturduk. Ve dönem başkanlığımızı, iklim ve enerji politikası alanında, G7 grubunun iklime zararsız bir ekonominin öncüsü olarak oynadığı rolünü daha da güçlendirmek için kullanacağız. Bu nedenle G7 Zirvesi’nde açık ve iş birliğinden yana bir “İklim Kulübü”nün kurulması yönünde önemli ilerlemeler sağlanması benim büyük bir arzum.  

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: