Przejdź do głównej zawartości

„Sygnał silnych demokracji”

Kanclerz Olaf Scholz mówi w wywiadzie, dlaczego kraje G7 są tak ważne i czego Niemcy oczekują od szczytu w Elmau.

Carsten Hauptmeier, Arnd Festerling, 23.06.2022
Kanclerz federalny Olaf Scholz
Kanclerz federalny Olaf Scholz © picture alliance/dpa

Panie kanclerzu, jakie znaczenie dla Niemiec ma Grupa Siedmiu?
G7 to stowarzyszenie siedmiu silnych gospodarczo państw demokratycznych, które uważają się za wspólnotę wartości i są oddane idei wolności i praw człowieka, demokracji i praworządności oraz prawu międzynarodowemu. Wspólnie angażują się na rzecz dobrobytu, ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Z punktu widzenia rządu Niemiec na członkach grupy G7 jako opierających się na wartościach partnerach i wiodących krajach uprzemysłowionych spoczywa szczególna odpowiedzialność: odpowiedzialność za kształtowanie wartej życia przyszłości dla wszystkich ludzi na zdrowej Ziemi w rozumieniu Agendy 2030 ONZ i Porozumienia Paryskiego. Format G7 oferuje odpowiednie nieformalne ramy do podejmowania globalnych wyzwań w ramach wspólnej odpowiedzialności.

Jakie są cele rządu federalnego w związku z jego przewodnictwem w grupie G7?
Motto prezydencji G7 brzmi: „Postęp na rzecz sprawiedliwego świata“. Ten cel przyświecał nam na początku roku, gdy obejmowaliśmy przewodnictwo w grupie G7. Niecałe dwa miesiące później, 24 lutego 2022 roku, rozpoczęła się wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Ta wojna stanowi przełomowy moment w historii. Jest to również punkt zwrotny na osi priorytetów naszej prezydencji w grupie G7. Jednomyślne wsparcie Ukrainy w jej walce obronnej z Rosją jest ważną kwestią – zarówno pod względem finansowym, humanitarnym, jak i militarnym. Ważne zaangażowanie na rzecz Ukrainy nie spowoduje jednak, że grupa G7 zaniedba swoją odpowiedzialność za inne globalne wyzwania. Wręcz przeciwnie. Wiele z celów, które postawiliśmy sobie na początku roku, staje się jeszcze bardziej pilne w obliczu zmienionej sytuacji na świecie. Utrzymująca się pandemia COVID-19, zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka oraz transformacja gospodarcza wymagają wspólnych reakcji i silnych impulsów.

Miejsce obrad szczytu G7: zamek Elmau w Bawarii
Miejsce obrad szczytu G7: zamek Elmau w Bawarii © picture alliance/dpa

Z tego względu ci, którzy chcą doprowadzić do zmian, powinni współpracować z tymi, którzy opowiadają się za zmianami i są gotowi wykorzystać swoją jedność do rozwiązywania globalnych problemów poprzez konkretne inicjatywy i partnerstwa na rzecz klimatu, zrównoważonych inwestycji, światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia na świecie i silnych demokracji. Obejmuje to koordynację działań w zakresie stanu gospodarki światowej, zajęcie się kwestią prężnych łańcuchów dostaw, poprawę sprawiedliwości płci, zwalczanie dezinformacji oraz zacieśnienie współpracy w zakresie cyfryzacji.

Indonezja, Indie, RPA, Senegal i Argentyna zaproszone jako partnerzy
Olaf Scholz, kanclerz federalny

Jakie nadzieje wiąże Pan ze szczytem w Elmau?
Elmau powinno wysłać wspólny sygnał silnych demokracji, które są świadome swojej globalnej odpowiedzialności – sygnał, który w tych burzliwych czasach jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Szczyt powinien podkreślić jedność i determinację G7 oraz pokazać, że G7 żyje swoimi wartościami i dzieli je z bliskimi i silnymi partnerami. Oprócz przywódców państw grupy G7 zaprosiłem do Elmau w charakterze partnerów również przywódców Indonezji, Indii, Republiki Południowej Afryki, Senegalu i Argentyny. Są to demokracje w Azji, Afryce i na Południu Ameryki, z którymi jesteśmy blisko związani. Ponadto chcemy zdecydowanie odpowiedzieć na rosyjską agresję, zarówno w formie sankcji wobec Rosji, jak i wsparcia dla Ukrainy. Odbędą się dyskusje na temat krótko- i średnioterminowych zobowiązań finansowych, a także na temat globalnych skutków wojny. Szczyt G7 nie powinien jednak być jedynie politycznym sygnałem poparcia dla Ukrainy. Naszą ambicją jest również wsparcie naszego zaangażowania dalszą konkretną pomocą.

Kolejnym ważnym tematem szczytu G7 będą zatem nasze wysiłki na rzecz walki z zagrażającym nam światowym kryzysem głodu. W tym celu jako prezydencja G7 wraz z Bankiem Światowym powołaliśmy do życia „Sojusz na rzecz światowego bezpieczeństwa żywnościowego”. W zakresie polityki klimatycznej i energetycznej wykorzystujemy nasze przewodnictwo do dalszego umacniania roli G7 jako pioniera gospodarek neutralnych dla klimatu. Dlatego bardzo zależy mi na tym, aby na szczycie G7 udało się osiągnąć istotny postęp w tworzeniu otwartego, nastawionego na współpracę klubu klimatycznego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: