Ana içeriğe geç

Almanya’nın yeni hükümetinin ana hedefleri

Yeni kurulan “büyük koalisyon” Almanya’nın geleceğini şekillendirmek ve uluslararası çapta aktif rol almak istiyor. İşte koalisyon sözleşmesinden Avrupa, dış politika ve göç politikasına ilişkin başlıca noktalar.

05.03.2018
Reichstag
Almanya yeniden büyük koalisyon hükümetiyle yönetilecek. © dpa

Almanya. CDU/CSU ve SPD’nin oluşturacağı büyük koalisyon politikada hangi alanlara ağırlık vermeyi planlıyor? “Avrupa için yeni bir atılım. Almanya için yeni bir ivme. Ülkemizde yeni birlik.” Başlığını taşıyan sözleşmeye bir bakış.

Almanya ve Avrupa

Avrupa sözcüğü koalisyon sözleşmesinde 298 kere anılıyor. Metinde “Almanya için güçlü ve birleşik bir Avrupa barış, özgürlük ve refah içerisinde iyi bir geleceğin en büyük garantisidir” deniyor. Kurulması planlanan hükümet bu amaçla AB bütçesine daha çok katkıda bulunmayı hedefliyor. Almanya komşuları Fransa ve Polonya’yla sıkı bir iş birliği arzularken Batı Balkan devletlerinin AB’ye katılım şansını da destekliyor. Başlıca hedefler:
 

 • Avrupa’nın dış ve savunma politikasını ve insan hakları politikasını güçlendirmek.
 • Avro kurtarma fonu ESM’nin Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesi.
 • Avrupa’da genç nüfusta işsizlikle mücadele.
 • Erasmus+ değişim programının genişletilmesi.
 • AB çapında bir asgari ücret için çerçeve koşulların oluşturulması.
 • Vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadele.
   

Dış politika

“Transatlantik ilişkilerimizi korurken daha da Avrupalılaşmak istiyoruz” cümlesi sözleşmenin dış politika bölümüne damgasını vuruyor. Burada bir yandan ABD ile ortaklığın çok büyük öneme sahip olduğunun altı çizilirken bir yandan da hedef olarak dünya politikasına daha güçlü bir Avrupa konuyor. Almanya NATO, BM ve AGİT bünyesindeki çalışmalarının yanı sıra küresel çapta daha büyük sorumluluk üstlenmek istiyor ve 2018 yılında BM Güvenlik Konseyine daimi olmayan üye seçilmek için adaylığını koyacak. Dış politika çizgisine yön veren konular:
 

 • Silahlanmanın sınırlandırılması ve nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çalışmak.
 • Kalkınmaya yönelik iş birliği için daha geniş bütçe.
 • Sivil barış misyonlarının genişletilmesi ve çoğaltılması.
 • İnsan hakları ve din ve inanç özgürlüğü için çalışmak.
 • Ortadoğu krizinde iki devletli çözüm.
 • IŞİD’e karşı uluslararası koalisyona katkı.
   

Göç

Koalisyon sözleşmesi sığınma hakkının temel insan hakkı statüsünün altını net bir şekilde çizerken aynı zamanda göçü daha sıkı denetlemeyi hedefliyor:

 • Mülteci alımını yıllık 200.000 kişiyle sınırlamak.
 • Avrupa Birliği için ortak bir sığınmacı sistemi geliştirmek ve Dublin Sürecini reformdan geçirmek.
 • Kalkınmaya yönelik iş birliği aracılığıyla mülteciliğin sebepleriyle mücadele etmek.
 • Yetkin iş gücünün ülkeye göçünü bir göç yasası aracılığıyla kolaylaştırmak.
   

Ekonomi

Büyük koalisyon adil ve serbest küresel ticareti savunmanın görevi olduğu anlayışıyla ekonomide korumacılığı reddediyor. “Almanya’yı açık bir yatırım merkezi olarak korumaya devam edeceğiz ama adil rekabet koşullarını da güvenceye alacağız” denen sözleşmenin dış politikaya ilişkin ana başlıkları şunlar:
 

 • Çokuluslu ticari sözleşmelerin geliştirilmesi.
 • Asya-Pasifik bölgesi ve Latin Amerika ülkeleriyle ikili serbest ticaret anlaşmaları imzalanması.
 • Afrika’nın ekonomik kalkınmasının desteklenmesi.
   

İç politikadaysa işsizliğin ortadan kaldırılması, dijitalleşme ve enerjide dönüşüm en büyük hedefleri oluşturuyor. Hedeflerden biri de Almanya’nın “dünyanın enerji verimliliği en yüksek ekonomisi” haline gelmesi.

2018 koalisyon sözleşmesinin tam metni (Almanca PDF)

© www.deutschland.de