Ana içeriğe geç

İşte G20 Karşıtlarının Argümanları

Hamburg'daki G20 buluşması çoğu kişi tarafından eleştiriliyor ve protesto ediliyor. Zirvenin karşıtları kimler ve neler talep ediyorlar?

03.07.2017
© dpa - G20 summit

Almanya. 7 – 8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da yapılacak olan G20 Zirvesi – ve genelde G20 oluşumunun tamamı – Almanya'da herkes tarafından kabul görmüyor. En önemli gelişmiş ya da yeni sanayileşen ülkelerin devlet başkanları ve başbakanlarının aciliyet arzeden küresel sınamalara verecekleri doğru cevaplarının olup olmadığı hakkında  ateşli bir tartışma var. G20 eleştirilerine ilişkin üç soru, üç cevap.

Eleştirenler kimler?

Çok sayıdaki değişik gruplar, G20'ye eleştirilerini dile getiriyor ve zirve öncesi ve esnasındaki protestolarda yer alıyorlar. Radikal göstericiler; örneğin zirve öncesinde demiryollarına saldırı düzenleyenler, burada azınlıkta kalıyorlar. G20'yi  eleştirenlerin oluşturduğu en büyük topluluk, „G20 Protestwelle (G20 Protesto Dalgası)“adlı grup. Bu topluluk 15 kuruluştan oluşuyor; aralarında Greenpeace, Oxfam Deutschland und der Alman Sendikalar Birliği kuzey örgütlenmesi de var. Birlik 90 / Yeşiller ve Sol Parti Hamburg Eyalet Teşkilatı gibi bazı siyasi partiler de, „Protestwelle“yi destekliyor.

Argümanları neler?

Tıpkı G20'yi eleştirenlerin kendileri gibi, karşıt harekette yer alma nedenleri de  çok çeşitlilik gösteriyor. „Protestwelle“ üyeleri dört ana talepte mutabakat sağladılar:

  1. Adil Dünya Ticareti: G20 karşıtları, G20'nin büyük tekellerin nüfuzunu sınırlamak yerine onları güçlendirdiğini söylüyorlar. CETA ve TTIP gibi ticaret anlaşmaları da eleştiriliyor.  
  2. Yenilenebilir Enerjiler: G20'nin iklim değişikliğine karşı kararlı mücadele etmediğini; örneğin yenilenebilir enerjileri bu amaçla belirgin bir biçimde yaygınlaştırmadığını söylüyorlar.
  3. Sosyal Adalet: İnsanların kendi ülkelerinden kaçmalarına; hatta ölümü bile göze almalarına yol açan dünya çapındaki sosyal adaletsizliğe karşı G20'nin daha fazla şeyler yapmasını istiyorlar.  
  4. Daha Fazla Demokrasi: Esasen kesinlikle küresel sınamalar hakkında uluslararası görüş alışverişinden yana olduklarını da vurgulayan G20 karşıtları, münferit G20 ülkelerindeki otoriter eğilimler ve yükselen sağ popülizm karşısında daha fazla demokrasi gerektiğini söylüyorlar.  

G20 karşıtları neler planlıyorlar?

Zirve karşıtları, temmuz başlarındaki büyük bir protesto gösterisiyle şimdiden dikkatleri üzerlerine çektiler. Bu bağlamda, toplantının yapılacağı Hamburg'un özelliğine uygun biçimde, göstericilerin taleplerini karasularından duyurdukları bir „tekne gösterisi“ de yapıldı. G20 karşıtları zirve esnasında tüm izleyicilere, G2o'nin kendisine ve izlediği politikaya ilişkin eleştirel bilgiler temin etmek istiyorlar.

© www.deutschland.de