Etkin ve Sıkı Bağlantılı

Onlar ellerini taşın altına koyuyor ve geleceğin şekillendirilmesinde pay sahibi olmak istiyorlar: Birçok genç, sosyal sorunlar ve çevre konularında sorumluluk üstleniyor. Bir panorama.

Gönüllü itfaiyedeki yeni nesil.
Gönüllü itfaiyedeki yeni nesil. dpa

İklimin daha etkin korunması için Fridays for Future hareketiyle sokaklara dökülen o gençleri, herkes biliyor. Ancak gençlerin verdiği uğraşı, her zaman sokaklarda görünür değil. Birçok genç, fahri görev üstleniyor veya online çalışma yürütüyor. 

Karşılıksız İyilik Yapmak

Ha gönüllü itfaiyede, ha bir spor kulübünde hiç fark etmez; Almanya bir fahri görevler ülkesi. Ve bu çalışmayı özellikle de gençlik sırtlanıyor. BAT Vakfı’nın yaptığı, geleceğin sorularına yönelik bir araştırma, 2018 yılında Almanya’daki gençlerin yaklaşık yüzde 30’unun -başta dernek ve federasyonlarda olmak üzere- fahri görev üstlendiğini ortaya koydu. Ama, spor kulüplerindeki klasik faaliyetin yanı sıra örneğin bir çevre koruma örgütünde fahri görev yapmak da her geçen gün daha önemli hale geliyor.   

Görevlerin Hası: Doğanın Korunması 

Sosyal ve ekonomik değişim arzusu, özellikle Almanya’daki genç nesilde çok önemli bir yere sahip. Bunu, Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı’nın bir araştırması ortaya koydu. Sorumluluk üstlenen gençlerin yüzde 17’si bu faaliyeti doğa ve çevre koruma gruplarında yapıyor, yüzde 14’ü de bir insan hakları grubunda. Ancak, internet, gitgide aktif çalışmanın yerini alıyor. İnternet, her şeyden önce gönüllü çalışan gençlerin aralarında bağlantı kurdukları, karşılıklı olarak deneyimlerini paylaştıkları ve organize oldukları bir platform olarak işlev görüyor.

Daha İyi Bir Dünya İçin İnternet Kullanımı

İster bağış toplamak, isterse imza kampanyaları veya gösteri organizasyonu için olsun; gençlerin birbiriyle bağlantıları en yüksek düzeyde. Onların yaklaşık yüzde 30’u daha önce bir online etkinliğe katılmışlar, bir o kadarı da bunu gelecekte yapmayı düşünebiliyor. BMU’nun araştırması bunu gösteriyordu. Sosyal medya kullanımı sayesinde kuruluşlar, erim alanlarını genişletiyor ve tanınmışlıklarını artırıyorlar. İnternet kampanyaları genç nüfusun iletişim tarzına uyduğu için online ortamda kuruluşlar, gençlerin etkinliklere katılımlarını belirgin biçimde artırıyorlar.

Siyasal Etkinlik 

Gençlerin birçoğu sosyal ve ekolojik sorumluluk üstlenirken, bir siyasi parti bünyesinde çalışmak gençlerin sırf küçük bir kesiminin ilgi alanına giriyor. Sadece yüzde 11 oranında bir kesim, siyasi sorumluluk üstlenmeyi çok önemli bulurken, bunun iki katı genç, çevre bilinciyle hareket ediyor. Zorlu sosyal ve ekolojik sorunlar, birçok genç için ilk sıralarda yer alıyor. BMU’ya göre, toplumsal sorunlara ve iklim değişikliğine karşı çözüm arayışlarını yerleşik siyasetin bünyesinde arayan gençlerin sayısı giderek azalıyor.  

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: