Przejdź do głównej zawartości

Zaangażowani i dobrze połączeni w sieć

Zabierają się do pracy i chcą mieć wpływ na kształtowanie przyszłości: wielu młodych ludzi angażuje się w sprawy społeczne i ekologiczne. Przegląd sytuacji.

Kim Berg, 09.08.2023
Młode pokolenie w ochotniczej straży pożarnej
Młode pokolenie w ochotniczej straży pożarnej © dpa

Wszyscy znamy młodych ludzi, którzy w „piątki dla przyszłości” demonstrują na rzecz ochrony klimatu. Jednak zaangażowanie młodych ludzi nie zawsze jest widoczne na ulicy. Wielu młodych ludzi w Niemczech angażuje się jako wolontariusze lub online.

Czynienie dobra nieodpłatnie

Czy to poprzez działalność w ochotniczej straży pożarnej, czy w klubie sportowym, Niemcy są krajem pracy społecznej. A taką wykonują również młodzi ludzie. Badania przeprowadzone przez Fundację na rzecz Przyszłości (BAT) wykazały, że w 2018 roku około 30 procent młodych ludzi w Niemczech zgłosiło się na ochotnika do pracy społecznej, głównie w klubach i stowarzyszeniach. Jednak oprócz tradycyjnego zaangażowania w działalność klubów sportowych, coraz większego znaczenia nabiera wolontariat w organizacjach ochrony środowiska.

Ochrona przyrody jako dyscyplina królewska

Pragnienie zmian społecznych i ekologicznych jest silnie zakorzenione zwłaszcza w młodych Niemcach. Jest to wynik badania przeprowadzonego w 2018 roku przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). 17 procent zaangażowanych młodych ludzi czyni to w grupie zajmującej się ochroną przyrody lub ochroną środowiska, 14 procent w ramach grupy działającej na rzecz praw człowieka. Jednak Internet w coraz większym stopniu zastępuje tę formę aktywnego uczestnictwa w grupie. Przede wszystkim służy jako platforma, na której zaangażowani młodzi ludzie łączą się w sieć, wymieniają informacje i organizują się.

Wykorzystanie Internetu do poprawy jakości życia na świecie

Bez względu na to, czy chodzi o zbieranie datków, składanie petycji czy organizowanie demonstracji - młodzi ludzie są optymalnie połączeni w sieć. Około 30 procent z nich wzięło już udział w kampanii internetowej, a jeszcze więcej osób może to sobie wyobrazić w przyszłości. Zostało to wykazane w badaniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Dzięki wykorzystaniu mediów społecznościowych organizacje poprawiają swój zasięg i świadomość. W Internecie mogą one znacznie zwiększyć udział młodych ludzi w kampaniach, ponieważ kampanie internetowe odpowiadają stylowi komunikacji młodych ludzi.

Polityczne zaangażowanie

Podczas gdy angażują się oni przede wszystkim społecznie i ekologicznie, praca w partii politycznej jest opcją tylko dla kilku młodych ludzi. Tylko około jedenastu procent uważa, że bardzo ważne jest zaangażowanie polityczne, podczas gdy dwa razy więcej osób jest świadomych ekologicznie. Dla wielu młodych Niemców wyzwania społeczno-ekologiczne są najważniejsze. Jednakże według BMU coraz rzadziej poszukują oni rozwiązań problemów społecznych i zmian klimatycznych w ramach prowadzonej polityki.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: