Sosyal bir güç olarak spor

Alman Dışişleri Bakanlığı 50 yılı aşkın süredir tüm dünyada sporun gelişmesine yönelik projeleri destekliyor. Dışişleri bakanlığının uluslararası spor ilişkileri departmanından Patrick Dzierzon ile programın hedefleri ve odaklandığı noktalara ilişkin kısa bir söyleşi.

dr322/fotolia - Sport promotion

Sayın Dzierzon, uluslararası uzun yıllardır spor desteği Almanya’nın uluslararası kültür ve eğitim politikasının önemli araçlarından biri olageldi. İki yıl önce bu desteğin formatı genişletildi. Bu değişimi biraz açıklayabilir misiniz?

Spor desteği programı 2015’ten bu yana “klasik” konuları da ihmal etmeden siyasi etkiye daha çok odaklanıyor. Dolayısıyla Streetfootballworld, Discover Football, Right to Play ve Mifalot gibi kurumları da dahil ederek partner sayımızı artırdıkça Ayrıca hem siyasi açıdan hem de bölgesel anlamda üç yeni odak noktamız bulunuyor. Siyasi alanda mültecilere yönelik çalışmalar, cinsel ayrımcılık ve topluma katılımın sağlanması, bölgesel anlamda da Orta Doğu, Hindistan ve Afrika yeni odak noktalarımızı oluşturuyor.

Patrick Dzierzon

Çalışmalarınıza bir örnek verebilir misiniz?

Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 65 milyon insan mülteci konumunda. Bu İkinci Dünya Savaşından bu yana ulaşılan en yüksek rakam. Bu insanların yarısı çocuk ve reşit olmayan gençlerden oluşuyor ve özel korumaya muhtaçlar. İltica ve yerinden edilmenin başlıca sebepleri şiddet içerikli çatışmalar. Şu dönemde özellikle de Suriye’de. Lübnan Suriye’den kaçan büyük miktarda Suriyeli mülteciyi kabul ederek büyük bir yük üstleniyor. Dışişleri Bakanlığı da insani yardım ve istikrara yönelik programlar gibi bildik araçların yanısıra uluslararası spor desteği projelerine başvuruyor. Bu projeler farklı grupları ortak spor projeleriyle bir araya getirerek ortak yaşamın gelişimine destek olarak hem mültecilere bir gelecek perspektifi sunuyor, hem de yerel halka da yardımcı oluyor. Bu projelerle sportif faaliyetlerin yanı sıra sosyal yetkinlik de desteklenmiş oluyor.

Bu programlar nasıl şekilleniyor?

Dışişleri Bakanlığı yardımın odaklanacağı siyasi ve bölgesel ağırlık noktaları vererek spor desteği alanındaki aracı kuruluşların izleyeceği çerçeveyi belirliyor. Aracı kuruluşlar bu çerçeve dahilinde geliştirdikleri projelere mali destek için Dışişleri Bakanlığına başvuruyor. Alman ve yabancı aracı kuruluşlar bu projelerin konseptini yerel spor birlikleri ve STK’larla birlikte geliştiriyor.

Uluslararası spor desteğinin başlangıcı 1960’lara uzanıyor. Bugüne kadar ortaya çıkan bilanço ne?

Uluslararası spor desteği kurulduğu günden bu yana yürüttüğü projelerle farklı ülkeleri, spor türlerini ve yaklaşım biçimlerini kapsayan geniş bir yelpazeye ulaştı. Futbol ve sporla dünyadaki büyük krizleri çözemeyeceğimizi biliyoruz. Ama pek çok durumda bunların insanların bir araya gelerek birbirlerini tanıması ve takdir etmesine, önyargıların kırılmasına ve anlayış farklılıklarından doğan sınırların aşılmasına katkıda bulunabilecek araçlar olduğu uzun zamandır biliniyor. Biz de işte bu nedenle 50 yılı aşkın zamandır dışişleri bakanlığı olarak spor projelerine destek veriyoruz. Kültürün büyük bir sosyal gücü ortaya çıkarabileceği prensibi özellikle spor örneğinde çok iyi işliyor.

6 Nisan Uluslararası “Kalkınma ve Barış İçin Spor Günü”

© www.deutschland.de