Ana içeriğe geç

Kuşku ve iyimserlik arasında

Almanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde genç insanların dünyalarında neler önemli; Avrupa genelinde bir araştırma olan “Generation What”ın sonuçları.

16.11.2016
© picture alliance/McPHOTO - Generation What

Hala annen babanla mı oturuyorsun? Seçme hakkın olmasa da mutlu olur muydun? “İlişkisi olmak” senin için ne anlama geliyor? Bu ve benzer yaklaşık 150 soru içeren anketi tüm Avrupa’dan 900.000 kadar genç internetten cevapladı. Bu rakamlarla da „Generation What“  araştırması bugüne kadar Avrupa ölçeğindeki en büyük gençlik araştırması oldu.

18-34 yaş arasını kapsayan araştırmada hayatın tüm alanlarıyla ilgili sorular var: Eğitim ve iş hayatı, meyda ve siyaset, aile ve arkadaşlık. Araştırmanın girişimi, aralarında ZDF ve Bayerischer Rundfunk’un da bulunduğu Avrupa Radyo ve TV Yayıncılarından geldi. Araştırmayı yürüten Sinus Enstitüsü Almanya’dan katılımcıları da değerlendirdi. 

Çeşitlikten yana, milliyetçiliğe karşı

Öne çıkan sonuçlardan bazıları: Almanya’daki gençlik çok şeyden hoşnut değil. Özellikle de siyaset alanına güvenleri az. Ayrıca sadece dört gençten biri, eğitim sisteminin kendilerini meslek hayatına iyi hazırladığı görüşünde. Yine de çoğunluk geleceğe iyimser bakıyor. Sinus Enstitüsü’nün araştırmaları gençlerin krizlere karşı deneyimli olduğunu ifade ediyorlar. Son olarak mülteci krizinin toplum için zorlu bir sınav olduğunu belirten araştırmacılar bunun gençlerde çeşitliliğe karşı bir eğilime yol açmadığına işaret ediyorlar. Gençlerin çoğunluğu çok kültürlü bir toplum fikrini destekliyor ve milliyetçiliği reddediyor. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri kendini Avrupalı olarak hissediyor. AB onlara göre Almanya için yararlı, ama geleceğin büyük sorularına cevap vermekten uzak.

Başka ülkelerin gençlerinde Avrupa modeline inanç daha güçlü; özellikle İsveç, Norveç ve Danimarka’da. Buralarda çoğunluk Avrupa’yı “geleceğin tek gerçek projesi” olarak görüyor. Beyaz Rusya, Polonya, Hırvatistan ve İsviçre ve Türkiye gençlerinin gözünde ise Avrupa bir kıtanın adından ibaret. Tüm ülkelerin gençleri için gelecekteki yaşam modellerinin şekli kesin: “Evli olmak veya bir hayat partneriyle yaşamak.” Buna karşılık kiliseye karşı genel bir olumsuz tutum var. “(Bir) Tanrıya inanç olmadan mutlu olabilir miydin” sorusuna her yerde verilen cevap çoğunlukla “Evet”.

© www.deutschland.de