Toplum ve Entegrasyon

Kategorie Leben

Toplum ve entegrasyonla ilgili güncel bilgiler ve araştırma yazıları: çoğulculuk, dini inanç özgürlüğü, aile, kadın ve çocuklar, demografik değişim, göç.

Demokrasiyi öğrenmek

“Diyalog Okulu” programı çocuklara anlaşmazlıkları nasıl çözebileceklerini ve toplumun şekillenmesine nasıl dahil olabileceklerini öğretiyor.

Neye inanıyorsun?

Hristiyan mı, Müslüman mı, Yahudi mi yoksa ateist mi? Bu Almanya’da herkesin kendi özgür seçimi. Genç bireylerle onların inançları hakkında konuştuk.
RSS