„Wielki skarb”

Wzory do naśladowania w zakresie zrównoważonego rozwoju: Lutz Möller z Niemieckiej Komisji UNESCO mówi o wartości rezerwatów biosfery.

Lutz Möller, zastępca Sekretarza Generalnego niemieckiej Komisji UNESCO
Travel Stock/shutterstock

Rezerwaty biosfery UNESCO mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w Niemczech i na świecie. Lutz Möller, zastępca Sekretarza Generalnego niemieckiej Komisji ds. UNESCO i członek Narodowego Komitetu ds. Rezerwatów Biosfery, wyjaśnia, w jaki sposób można to osiągnąć.

 

Lutz Möller
© Deutsche UNESCO-Kommission

 

W Niemczech znajduje się 16 rezerwatów biosfery UNESCO, a na całym świecie ponad 700. Ile z nich Pan zna? I czym się one charakteryzują?
Znam wszystkie niemieckie rezerwaty biosfery UNESCO i prawdopodobnie dwa do trzech tuzinów na całym świecie. Każdy rezerwat biosfery ma swój niepowtarzalny charakter. Łączy je to, że przyszłość nabiera realnych kształtów. Tam mają się łączyć różne cele: Chodzi na przykład o to, w jaki sposób możemy zapanować nad zmianami klimatycznymi, powstrzymać dramatyczną utratę różnorodności biologicznej, a jednocześnie prowadzić dobre życie na wsi.

Jednak większość ludzi kojarzy zapewne rezerwat biosfery przede wszystkim z nieskażoną przyrodą.
Rzeczywiście, jest to pierwsze skojarzenie. W rzeczywistości jednak w każdym z nich tylko niewielkie obszary objęte są ścisłą ochroną przyrody. Te tak zwane strefy rdzeniowe stanowią tylko około trzech procent niemieckich rezerwatów biosfery. Na pozostałych obszarach mieszkają i gospodarują ludzie. I tam, na ile to możliwe, gospodarować należy w taki sposób, aby nie ucierpiała na tym przyroda i różnorodność biologiczna. Dzięki badaniom naukowym można stwierdzić, jak i dlaczego określone modele zrównoważonego gospodarowania sprawdzają się w praktyce. A ponieważ rezerwaty biosfery prowadzą wymianę myśli na całym świecie, dobre pomysły rozprzestrzeniają się po całym globie.

Rezerwaty biosfery są uważane za instrument służący osiągnięciu 17 celów Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ustanowionej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Co mogą wnieść do tego rezerwaty biosfery?
Tutaj widać, w jaki sposób różne cele Agendy mogą być ze sobą powiązane. Można na przykład konkretnie sprawdzić, jak można budować turbiny wiatrowe bez szkody dla ochrony gatunków.

Rezerwaty biosfery są również regularnie poddawane ewaluacji. Co z tego wynika?
W ten sposób osoby odpowiedzialne uświadamiają sobie często, jak wielki skarb posiadają dzięki uznaniu obszaru za rezerwat biosfery UNESCO. Sukcesy można bowiem zmierzyć: Niemieckie rezerwaty biosfery mają najwyższy udział rolnictwa ekologicznego w kraju i najwyższy poziom współpracy pomiędzy lokalnymi gospodarstwami. Ponad sześć procent wszystkich turystów odwiedzających niemiecki rezerwat biosfery przyjeżdża tam właśnie dlatego, że został on uznany przez UNESCO. Świadczy to w imponujący sposób o tym, że uznanie tych obszarów za wzorcowe regiony zrównoważonego rozwoju jest uzasadnione.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: