İlk dijital okul

Saarbrücken'de Almanya'nın ilk dijital okulu kuruluyor.

dpa/Becker & Bredel - Smart school

Tüm okul binasında hızlı internet, etkileşimli beyaz tahtalar, bulut bilişim hizmetleri  (cloud services) ve sanal gerçeklik (Virtual Reality); bir akıllı okulun (Smart School) günlük hayatının parçası tüm bunlar. Kasım ortasında Federal Eğitim Bakanı  Johanna Wanka, Saarland Eyaleti Başbakanı  Annegret Kramp-Karrenbauer ile birlikte Almanya'nın ilk Smart School'unun açılışını yaptı. Saarbrücken'de bulunan çok amaçlı okul Gesamtschule Bellevue'de önümüzdeki beş yıl içinde güçlü bir dijital altyapıyla ve öğretmenlere yönelik uygun pedagojik konseptler ve geliştirme eğitimi programlarıyla bir „dijital okul“ pilot projesi geliştirilecek.

„Smart School örneğinde, dijital öğrenimin nasıl işlev görebileceği kendini gösteriyor. Geleceğin bir parçası, burada elle tutulabilir hale geliyor“, dedi Wanka 10. Ulusal IT Zirvesi vesilesiyle karma eğitim okuluna gerçekleştirdiği ziyaretinde. „Öğrenciler dijital tekniği anlamayı ve bu tekniği zekice kullanmayı kavrıyorlar; gittikçe dijitalleşen bir dünyada bağımsız bir biçimde kendi yaşam yolunu döşemeye yarayan en iyi donanım.“ Wanka, dijital okulun geliştirilmesindeki konulardan birinin de aynı zamanda öğretim elemanları için „öğrencilerini yeni öğretim araç ve yöntemleriyle  büyüleyerek onların önünü açmaya yarayabilecek“ akıllı konseptler olduğunu vurguladı.

Güçlü Dijital Altyapı

Ekim 2016'da tanıtılan „Dijital bilgi toplumu için eğitim atılımı“ stratejisi kapsamındaki  „DigitalPakt#D“ kampanyasıyla, Federal Eğitim Bakanlığı eyaletlerle birlikte önümüzdeki beş yıl içinde, okullar için güçlü dijital altyapılar oluşturulmasına katkıda bulunuyor.  „Dijital eğitim, bütün güçleri ve kaynakları birleştirdiğimiz takdirde Almanya'da okuldan yaşam boyu öğrenmeye kadar uzanan bir başarı öyküsü olabilir “, dedi Wanka.

Dijital medyanın öğrenmeye yönelik nasıl bir potansiyel içerdiğini, Gesamtschule Bellevue'nün  IT Zirvesi'ndeki öğrenim laboratuvarı gözler önüne serdi. İlginç deneyimlerin yanı sıra odak noktasında, iletişim ağıyla örülmüş öğrenim  yer aldı.  Smart School'dan canlı bağlantıyla bağlanan öğrenciler burada Şansölye Angela Merkel'e dijital öğrenim dünyasında edindikleri deneyimlerini anlattılar.  

Saarbrücken'de, bir okul iletişim bulutu (cloud) konsepti de tanıtıldı; bu cloud aracılığıyla dijital öğretim ve öğrenim programları, okul ötesi de uygulanabilecek . Matematik ve Doğa Bilimleri Alanında Örnek Çalışmalar Merkezi [Mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen e. V. (MINT-EC)]" adlı derneğe ait bu konsept araştırma, 2017 yılında bir pilot proje çerçevesinde okullarda denenecek.

www.bildung-forschung.digital

© www.deutschland.de