Ana içeriğe geç

Gençler dünyayı nasıl görüyor?

Unicef yeryüzünün çeşitli köşelerinden 21.000 kişiyle konuştu – genç Almanların neler düşündüğünü buradan öğrenebilirsiniz.

29.11.2021
İyimser bakış – gençler dünyaya ve geleceğe büyük bir iyimserlikle yaklaşıyor.
İyimser bakış – gençler dünyaya ve geleceğe büyük bir iyimserlikle yaklaşıyor. © karelnoppe - stock.adobe.com

“Değişen Çocukluk” (Changing Childhood Project) projesi için kamuoyu araştırma kuruluşu Gallup ile birlikte Unicef, 21 ülkede, yaşları 15 ila 24 arasında değişen 21.000’den fazla kişiyle 40 yıl boyunca anket yaptı. En önemli cevaplardan bir seçki sunuyoruz:

Her yeni nesille birlikte dünya daha iyi bir yer oluyor mu?

İklim değişimine ve koronaya rağmen 24 yaş altındakilerin bu soruya cevabı, yüzde 57’lik bir oranla kesin bir evet oldu. Bu oran Almanya’da 61, Endonezya’daysa yüzde 82’yi buluyor. Öte yandan 40 yaş üzerindekilerde bu olumlu yaklaşım o kadar belirgin değil: Hem Almanya’da hem de dünya genelinde ankete katılanların sadece yaklaşık yüzde 40’ı dünyanın ilerde yaşamak için daha iyi bir yer olacağına inanıyor.

Gençler sosyal medyaya ne kadar güveniyor?

Sosyal medya, dünya genelinde büyük bir arayla gençlerin bilgi edindikleri en önemli araç (gençlerde bu oran yüzde 69’ken yaşça daha büyük olanlarda yüzde 32). Öte yandan sosyal medyaya olan güven çok yüksek değil. Gençlerin sadece yüzde 17’si bu bilgi kaynağına olan güvenini “çok yüksek” olarak ifade ederken, yaşça daha büyük olanlarda bu oran sadece yüzde 12. Dünya genelinde en çok güvenilen kaynak, sağlık sektörü çalışanları, fakat bu kesime de güvenenlerin oranı sadece yüzde 61.

Memleketin olarak nereyi görüyorsun?

Tüm dünyayı memleketi olarak görenler en çok genç Almanlar arasından çıktı (yüzde 67), yaşça daha büyük olan Almanlardaysa bu oran yüzde 41. Ortalama olarak dünya genelinde gençlerin yüzde 39’u kendini dünya vatandaşı olarak tanımlıyor. Yaşça daha büyük olanlardaysa bu oran sadece yüzde 22.

Herkese eşit davranılması ne kadar önemli?

Tüm ülkelerde gençler, cinsiyet, din ya da etnik köken gözetmeksizin insanlara eşit davranılmasına büyük önem veriyor. Almanya’da verilen cevaplarda oranlar, gençler için yüzde 90’ın üzerinde, dünya ortalamasına bakıldığındaysa oranlar din için olan yüzde 69 ile cinsiyet eşitliği için olan yüzde 85,8 arasında geziniyor.

Unicef Genel Direktörü Henrietta Fore, yapılan çalışmayı şu sözlerle özetliyor: “Çocuklar ve gençler, dünyayı, yetişkinlerin kasvetli gözlüklerinden görmeyi reddediyorlar. Daha yaşlı nesillere kıyasla, gençler iyimser kalıyor, çok daha küresel düşünüyor ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda çok kararlılar.”

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: