Almanya’da Yüksek Öğrenim

Alman üniversiteleri yurt dışından öğrenciler için çok cazip.

dpa/Albert Schmidt - Universities

Eğitim ve araştırmada yüksek kalite, en gelişmiş öğretim ve öğrenim yöntemleri, karmaşık olmayan ve şeffaf kabul sürecinin yanısıra iyi danışmanlık hizmetleri tüm dünyadan gençleri Almanya’ya çekiyor. Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) de yurtdışından gelen 11.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir araştırmayla bu sonuca ulaştı. 2013/14 öğretim yılının kış döneminde Alman yüksek öğrenim kurumlarında yaklaşık 300.000 yabancı öğrenci kayıtlıydı – bugüne kadarki en yüksek rakam. Almanya bu oranla ABD ve İngiltere’nin ardından yabancı öğrencilere ev sahipliğinde ve tercih sıralamasında üçüncü ülke. DAAD’nin burs ve danışmanlık programı Stibet gibi özel programlarla misafir öğrencilerin Almanya’daki yaşama ayak uydurmalarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı sadece bu hedef için yaklaşık 7,5 milyon Avroluk bir bütçe tahsis ediyor.

Toplumun zenginleşmesi

Fakat araştırmanın sonuçlarına göre bir yandan da kimi zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor. DAAD’nin anketine katılan öğrencilerin yarısından fazlası öğrenci evlerinde ya da yurtlarda oda bulmakta zorlandıklarını dile getiriyor. Katılımcıların dörtte biri devlet daireleri ve resmi kurumlarla ilişkilerinde daha ciddi sorunlar yaşıyor. Öğrencilerin yüzde 77’si bu nedenle okullardaki danışmanlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getirirken yarıya yakını konaklama ve iş bulma konusunda daha iyi bir destek talep ediyor. Öğrenime başlamadan önce de kimi engellerle karşılaşılıyor: Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’dan aday öğrenciler Almanya’ya gelmek için vize almakta zorlanmaktan şikayetçiler.

Öğrencilerin yarısından fazlası öğrenimleri sona erince Almanya’da çalışmayı arzuluyor. “Bu son derece olumlu bir şey, zira en iyi vasıflara sahip bu uluslararası iş gücü Alman yüksek öğrenim dünyasının çok önemli bir parçası ve aynı zamanda toplumumuz içi bir zenginlik”, diye altını çiziyor DAAD Başkanı Margret Wintermantel. Araştırmaya katılan mezunlar öncelikle Almanya’da mesleki açıdan uygun fırsatları, yüksek yaşam standardını ve mükemmel eğitim olanaklarını övüyor.

Yurtdışındaki öğrencilerin Almanya’daki öğrenime dönük taleplerinde ortaya çıkan yükseliş sona erecek gibi görünmüyor. Federal Hükümet’in hesaplarına göre 2020 yılında yabancı öğrenci sayısının 350.000’i aşması bekleniyor.

www.daad.de

www.daad.de/stibet

© www.deutschland.de