Ana içeriğe geç

Enerjide dönüşümün geleceği

Enerjide dönüşümün Almanya’yı dünyanın en çevre dostu ve enerji verimliliği en yüksek ekonomilerinden biri haline getirmesi hedefleniyor. Peki bundan sonra hangi adımlar atılacak? Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel’e üç soru yönelttik.

18.11.2016
© Petair - Fotolia - The Future of the Energy Transformation

Federal Yönetimin bu yasama döneminde enerjide dönüşüme yönelik hedefleri tamamlandı. Yaz aylarında enerjide dönüşümün yeni aşamasının başlayabileceğini dile getirmiştiniz. Bu bir sonraki aşama beraberinde enerji piyasası açısından hangi zorlukları getirecek?

Yenilenebilir enerjiler yasasında, elektrik pazarı yasasında ve enerjide dönüşümün dijitalleşmesine yönelik yasada yaptığımız son değişikliklerle enerjide dönüşümün açık uçlarını birleştirerek kapatmış olduğumuz doğru. Bu değişiklik enerjide dönüşümün elektrik üretimi açısından komşuluk ilişkilerimizin olduğu ülkelerle ve Avrupa Komisyonuyla alınan ortak kararlarla yürütülmesini de içeriyor. Bu bağlamda istikrarlı bir yasal ve ekonomik temel atmış olduk.

Önümüzdeki yıllarda 2050 hedefimize yönelik gidişatı belirleyecek önemli kararları alacağız. Bugün aldığımız kararlar enerji ekonomisinde uzun vadeli etkiler bırakıyorlar ve bu nedenle 2050 hedefleri açısından önem taşıyorlar: Isıtma sistemleri genellikle 20 yıl ya da daha uzun süre, yapılan binalar, enerji santralleri ve fabrikalarsa sıklıkla 40 yıl ya da daha uzun süre boyunca kullanılıyorlar. 2020 ve Dolayısıyla 2030’larda yapacağımız yatırımlar 2050 yılına enerji sistemimizin nasıl olacağını etkileyecek. Dolayısıyla bunların sürdürülebilir teknolojilere yönelmesi gerek. Böylece boşa gidebilecek yatırımlar engellenmiş ve toplumun gelecekte enerji sistemini yenilemek için masraflı önlemler almasının önüne geçilmiş olacak. Enerjide dönüşümün yeni aşamasında iklim ve enerji politikası konusundaki yol ayrımlarında doğru yatırım kararlarını almamız gerekiyor.

Siyasi yönetimin enerjide dönüşümün yeni aşamasını yapılandırmak için önümüzdeki yasama döneminde hangi kararları güvenceye alması gerekiyor?

Enerjide dönüşüm konusundaki en zorlu sorunlardan biri orta ve uzun vadede enerji tüketiminin azaltılması. Almanya enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki paralelliği ortadan kaldırma konusunda dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Fakat gene de bu alandaki çabalarımızı arttırmamız gerek. Ulusal bazda ve Avrupa düzleminde verimlilik hedeflerimizi hangi araçlarla hayata geçirebileceğimiz sorusunu tartışmak üzere birkaç hafta önce “Enerjide Verimlilik Yeşil Raporu” başlıklı diyalog sürecini başlattık. Ayrıca önümüzdeki aylarda elektrik piyasası 2.0’ın tamamlanması ve enerji piyasası 2.0’a doğru evrilmek üzere gerekli gelişmelerin hayata geçirilmesi için çizilmesi gereken yol haritasına yönelik bir diyalog süreci de başlatmayı planlıyoruz.

Enerjide dönüşümün tüm alanları için önem taşıyan bir diğer kapsamlı konuysa sektörün ihtiyaçlarla bağlantısı. Çünkü gelecekte yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş elektrikle çalışan arabaları giderek daha çok kullanacak, evlerimizi bununla ısıtacak ve sanayide üretimi bu enerjiye yapacağız. Biz bu süreci Almanya’nın büyük modernleşme projesi ve yatırım programı haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Düzenlenecek “dena” kongresi kapsamına ekonomi ve siyaset dünyasından yaklaşık 700 karar alıcı ve uzman biraraya gelecek. Katılımcıların enerjide dönüşümün geleceğine dair hangi soruyu değerlendirmesini istersiniz?

Enerjide dönüşüm konusunda, şu anda yaşamakta olduğumuz tüm değişikliklere rağmen enerji politikasına dair temel bir soru değişmeden geçerliliğin hala koruyor: Güvenli, sürdürülebilir ve mali açıdan karşılanabilir bir enerji üretimini nasıl sağlayabiliriz? Dolayısıyla gelecekte de yenilenebilir enerjilerin payının giderek arttığı ve dijital teknolojiler sayesinde enerji tedariğinin güvenli ve hesaplı bir şekilde sağlanabileceği bir enerji sisteminin nasıl olması gerektiği sorusuna dair yanıtlar bulabileceğimizi umuyorum.

“Enerjide Dönüşümün Geleceği” başlıklı “dena” kongresi 22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Berlin’de düzenleniyor

www.dena-kongress.de

© www.deutschland.de