Made in Germany enerji verimliliği

Enerji uzmanı Claudia Kemfert ile Almanya’nın enerjide dönüşüme yönelik iddialı hedefleri üzerine bir söyleşi.

picture-alliance/dpa - Energy Efficiency

Sayın Profesör Kemfert, siz Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü DIW Berlin’in Enerji, Ulaşım, Çevre Departmanı’nın başında bulunuyorsunuz. Almanya halihazırda elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir kaynaklardan elde diyor – bu oranın yüzde 100’e ulaşması için neler yapılması gerekiyor ve bu hedefe ulaşılması ne kadar zaman alacak?

Federal Yönetim’in planı enerji üretiminde yenilenebilir enerjilerin payını 2050 yılına kadar yüzde 80’e çıkarmayı öngörüyor. Bu herşeyden önce enerji tasarrufu için daha çok çaba gösterilmesi anlamına geliyor. Ayrıca enerjide dönüşüm yalnızca elektrik üretiminden ibaret değil: Binalara yönelik enerji ve ulaşım alanlarında da yenilenebilir enerjilerin payının önemli ölçüde artması şart. Enerjide dönüşüm ancak bir bütün olarak ele alındığında bu iddialı hedeflere ulaşmak mümkün olabilir.

Enerjide dönüşümü eleştirenleri nasıl ikna edeceksiniz?

Herşeyden önce enerjide dönüşümün ekonomik avantajlarını ön plana çıkararak. Enerji tasarrufu sayesinde enerji giderlerinden de çok büyük tasarruf sağlayarak ekonomik rekabet gücü artıyor. Ayrıca enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji üretimi ve sürdürülebilir ulaşım alanlarındaki yatırımlar sayesinde katma değer ve yeni istihdam olanakları sağlanıyor. Siyasi krizlerin gittikçe yoğunlaştığı bu dönemde verimliliğin arttırılmasıyla elde edilen enerji tasarrufuna öncelik verilmesi gerek. Zira bu sayede enerjide dışa bağımlılık ve ülke ekonomisi üzerindeki baskı azaltılabilir.

Almanya’daki güncel enerji verimliliği projeleri arasında öncü nitelikte olduğunu düşündükleriniz hangileri?

Beni en çok etkileyenler genellikle olmazı olduran projeler: Binalarda enerji verimliliğine yönelik projelerden yolcu gemilerinde iklim korumaya yönelik projelere kadar. Almanya’da o kadar çok proje mevcut ki bunlardan birini ön plana çıkarmaya gönlüm el vermiyor. Bu önemli projeler genellikle bilinmeyen sulara açılıyor ve sürdürülebilirliğin herşeyden önce ekonomik anlamda gerçekleştirmeye değer olduğunu kanıtlıyorlar.

Siz gündelik yaşamınıza enerji açısından ne kadar verimlisiniz?

Ben şahsen yalnızca enerji tasarruflu gereçler kullanıyor, yalıtılmış binada oturuyor, bölgesel ürünler tüketiyor ve yolculuk için bisiklet ya da tren kullanıyorum. Uçak yolculuklarım dolayısıyla ortaya çıkan gaz salımını da iklim korumaya yönelik bağışlarla telafi ediyorum. Enerji tasarrufu, özellikle de ısıtmadan tasarruf en başta insanın bütçesi için faydalı.

Enerji verimliliği alanında hangi yeniliğin icat edilmesine ihtiyaç var?

Nadir metaller yerine yalnızca yenilenebilir hammaddelerin kullanıldığı bilişim ve iletişim teknolojilerine ihtiyaç var. Neticede kararlı bir geri dönüşüm sayesinde bugün de hammaddenin büyük bir bölümünden tasarruf etmek mümkün olsa da iletişim teknolojilerinin tüm dünyada giderek artan kullanımıyla enerji ve kaynak kullanımı da her geçen gün artıyor. Bu bağlamda yenilenebilir ve sürdürülebilir bir iletişim bir diğer önemli enerji tasarrufu yeniliği olacaktır.

dena-Enerji Verimliliği Kongresi 11 ve 12 Kasım 2014 tarihlerinde Berlin’de düzenleniyor.

www.diw.de

www.dena.de

© www.deutschland.de