Sıçramanın arifesinde miyiz?

Rafael Laguna de la Vera, bir sıçrama inovasyonun muhtemelen dünyanın birçok sorununu çözebileceğine inanıyor. Bununla neleri kastettiğini burada açıklıyor.  

Rafael Laguna de la Vera
Rafael Laguna de la Vera SPRIND GmbH

Rafael Laguna de la Vera, Federal Sıçrama İnovasyonları Ajansı’nın kurucu direktörü. Eski startup kurucusu ve teknoolji girişimcisine dört soru yönelttik.  

Sayın Laguna de la Vera, Federal Ajans aracılığıyla sıçrama poyansiyeli taşıyan inovasyonları teşvik etmek istiyorsunuz. İlk adaylar ortaya çıktı mı? 
1 Ocak 2020’de faaliyete geçtik ve şimdiye kadar 800’ü aşkın proje başvurusu aldık. Yaptığımız geçerlemeye göre 60 teklif, bir sıçrama inovasyonu olma potansiyeli taşıyor, altı proje finansman aşamasında. Ağırlık verilen noktalardan biri çevre ve enerji. Burada söz konusu olan, örneğin  mikroplastiğin küçük hava kabarcıkları aracılığıyla sulardan uzaklaştırılması veya sayesinde enerji kilowatt saat fiyatını 3 cent’e indirmeyi umut ettiğimiz yüksek irtifa rüzgâr türbinleri.

Nükleer füzyonun bir çözüm olması muhtemel. Bunun nasıl işlediğini biliyoruz. Bunu tamamına erinceye kadar geliştirebilmemiz ise sırf külfetle ilintili bir soru.

Rafael Laguna de la Vera

Bunlar kulağa süper inovasyonlar gibi geliyor ama onları sıçrama inovasyonu kılan şey nedir?
Sıçrama inovasyonları, yaşamımızı sürdürülebilir bir biçimde daha iyiye doğru değiştirecek olan inovasyonlar. Sahte inovasyonlara ihtiyacımız yok. Alışveriş yapmak, taksi çağırmak, tatile gitmek; bütün bunlar Amazon, Uber veya Airbnb yokken de mümkündü. Bizimse, mümkün olduğunca çok sayıda insanın yaşamını, mümkün olduğunca geniş kapsamlı biçimde daha iyi kılacak, sıçrama potansiyeli taşıyan inovasyonlara ihtiyacımız var. Yüksek irtifalı rüzgâr enerjisi tesislerinde ve yeni tip arındırma tesislerinde böyle bir şey söz konusu.

Tarihi ve güncel olarak bakıldığında, yani kitabın basılmasından Biontech’e kadarki süre içerisinde Almanya bu bakımdan uluslararası düzeyde ne durumda?
Son olarak gelen  sıçrama inovasyonları, Almanya’da sırf icat etmekle kalmayıp aynı zamanda da geliştirdiğimiz, çoğunlukla otomobil ve kimya endüstrisindeki inovasyonlardı. Ama Biontech elbette şahane, çünkü firma yeni tür bir mRNA aşısını sırf geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda pazarladı ve ölçekledi de. Aradan geçen süre içerisinde bu firmadan milyarlık bir holding oluştu. Ancak bu genel geçerli bir şey değil, daha ziyade bir istisna. Ve biz, işte bunu değiştirmek istiyoruz. 

Bir sıçrama inovasyonu dileme hakkınız olsaydı, ne dilerdiniz?
Hesabını yapmaya bile değmeyecek kadar ucuz bir enerji üretimine sahip olsaydık, dünya sorunlarının yüzde 50’sini çözerdik. Ve bu hiç de öyle gerçek dışı dışı değil, çünkü bir enerji denizinde yüzüyoruz. Sadece bunu gerekli miktarda, nakledilebilir ve depolanabilir biçime dönüştürmeyi başaramıyoruz.  Nükleer füzyon muhtemelen bir çözüm olabilir. Füzyonun nasıl işlediğini biliyoruz. Onu tamamına erdirecek kadar geliştirebilmemiz ise sırf, külfetle ilintili bir soru. Bu alandaki gelişmede şu sıralarda startup firmaları ve yeni teknolojiler aracılığıyla bir hızlanma görüyoruz.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: