Güzel yeni fotoğraflar dünyası

Klik, klik, klik. Her yerde ve her an fotoğraf çekiyoruz. Dijital resimler seli durmak bilmiyor. Bu durumun sonuçlarını yeni bir fotoğraf bienali konu ediyor.

D’astérion, Installationsansicht, 2017
D’astérion, Installationsansicht, 2017 Pétrel I Roumagnac (duo)

Almanya. Almanya’da fotoğraf meraklıları için özel günler: Günümüz Fotoğrafı Bienali adlı etkinlik Mannheim, Ludwigshafen ve Heidelberg’de sekiz sergide 90 uluslararası sanatçıyı bir araya getiriyor. Bu bienal üç kentte daha önce düzenlenen ve düzenli olarak 35.000 ziyaretçiyi çeken sergilerin devamı niteliğinde. Bienalde genç fotoğrafçılar başta olmak üzere Olafur Eliasson, Harun Farocki ve Wolfgang Tillmans gibi eski kuşak ustaların fotoğraflarına da yer veriliyor.

Bu değişim fotoğrafı yeniden tanımlamak üzere aynı zamanda yeni bir imkan.

Günümüz Fotoğrafı Bienali küratörler timi

Fotoğrafın radikal dönüşümü

Bienalin teması ilan edildi; ilk yansıyan slogan fotoğrafçılığa veda mesajıyla gayet afallatıcı: “Farewell Photography”. Böyle bir şey nasıl olabilir? Akıllı telefonlar ve Instagram çağında her yer fotoğraf kaynıyor. Mesele tam da bu: Bienalin küratörleri dijital fotoğrafın klasik fotoğrafçılığın kırılma noktası olduğu fikrinde. Fotoğraflarla ilişki, çekim teknolojisinden işlemeye, yayılma ve algılamaya kadar radikal bir değişime uğradı. Bunun toplum, gazetecilik ve sanat üzerinde etkileri var.

Günümüz Fotoğrafı Bienalinin küratörler ekibi
Günümüz Fotoğrafı Bienalinin küratörler ekibi Lys Y. Seng

Her şeyi göstermek, her şeyi paylaşmak: Bunun sonuçları var

Dijital çalışan genç fotoğrafçıların çalışmalarıyla klasik çalışan eski kuşak fotoğrafçıların pozisyonlarını kontrast içinde görmek ilginç. Birkaç sergi de siyasi boyutla ilgili: Direniş ve kontrol aracı olarak, ama aynı zamanda küresel çatışmaların, yerinden edilmelerin ve göçün tanığı olarak fotoğraf.

Görsellerin kitlesel paylaşımı “Hiç Bir Fotoğraf Ada Değildir” başlıklı serginin konusu. Paylaşım olgusunun estetik ve sosyal konvansiyonları nasıl etkilediği, kamusal ve özel olanın nasıl iç içe geçtiği ve de dijital olarak üretilen devasa miktarlardaki fotoğraf yığının nasıl düzene sokulabileceği ele alınıyor.

Günümüz Fotoğrafı Bienali 2017, 5 Kasıma kadar Mannheim, Ludwigshafen ve Heidelberg’de görülebilir

© www.deutschland.de