Almanya’nın Polonya Büyükelçisi Rolf Nikel

deutschland.de’nin “Görevin içinden” (Auf Posten) yazı dizisinde büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların üst düzey Alman çalışanları çalışmalarına içeriden bir bakış sunuyorlar. Bölüm 17: Polonya’dan Rolf Nikel

Auswärtiges Amt - Ambassador Rolf Nikel

Bulunduğunuz ev sahibi ülke ve Almanya arasındaki ikili ilişkilere son dönemde yön veren başlıca konular neler?

 

Almanya ve Polonya AB ve NATO partnerleri olarak aynı büyük güçlüklerle karşı karşıya: Mülteci krizinin kontrol altına alınması, terörle mücadele ve Ukrayna ve çevresinde hala büyümekte olan çatışmanın sona erdirilmesi.

 

Mülteci krizinin kontrol altına alınması meselesine dış sınırların güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki devletlerin desteğini almak konusunda Polonya’yla aynı görüşteyiz. Fakat bunun da ötesinde bu kriz ancak Avrupa dayanışma ruhunun desteğiyle çözülebilir. Bu dayanışmanın kapsamının ne olacağı konusuna Polonyalı partnerlerimizle yoğun diyalog halindeyiz.

 

Ukrayna ve çevresindeki çatışma konusunda Minsk Anlaşması’nın tüm maddeleriyle uygulanmasının gerekliliği konusunda fikir birliğine sahibiz.

 

Ev sahibi ülkeniz ve Almanya arasındaki özel bağ nedir ve bu ilişkileri hangi alanda daha da derinleştirmek istersiniz?

 

Almanya ve Polonya arasında kayda değer derecede iyi ve çok katmanlı bir ilişki var. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun ve kısmen de trajik ortak tarihimizde bugüne kadar görülmemiş bir düzeye ulaştı. Özellikle de Polonya’nın çok önemli bir rol oynadığı Almanya’da birleşmenin ardından geçen son 25 yılda bu ilişkiler son derece olumlu bir seyir kaydetti.

 

Alman-Polonya işbirliğinde sivil toplum çalışmaları ilişkilerimizin belkemiğini oluşturuyor. Özel ve kurumsal düzeyde Alman-Polonya ortaklığının yanısıra 400 kardeş kent ve sayısız bölgesel ortaklık, kardeş okullar ve üniversiteler arası ortaklık giderek derinleşen bu ilişkinin temelini oluşturuyor. Bunda Polonya’daki Alman azınlığın ve Almanya’da yaşayan Polonyalıların ve Polonya kökenli vatandaşlarla onların kurduğu ilişkiler de büyük rol oynuyor.

 

Sivil toplum düzlemindeki bu işbirliğini korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Gençler arası değişim ve her iki taraftan da komşu ülkenin dilini öğrenme bu konuda önemli bir rol oynayabilir. Polonya Almanca öğrenimi konusunda dünya şampiyonu. Şu anda Almanca öğrenmekte olan Polonyalı sayısı 2,3 milyon.

 

Polonya 2015 yılının Ekim ayında yeni bir hükümet seçti. Polonya, Almanya ve Avrupa’yı ne gibi değişiklikler bekliyor?

 

Polonya’nın yeni hükümeti göreve geleli henüz yalnızca birkaç hafta oldu. İzleyeceği politikaya ilişkin kesin bir tablodan söz etmek için henüz çok erken. Polonya Avrupa’da bizi bekleyen çok sayıdaki güçlükle nasıl başa çıkılacağı konusuna önemli bir ses olmaya devam edecek. Yaptığım görüşmeler dolayısıyla hem yeni hükümetin hem de yeni devlet başkanının Almanya ve Polonya arasındaki ilişkilere ve bunların ilerletilmesine önem verdiklerini biliyorum. Benim beklentim şu anda hükümetin başındaki PiS partisinin seçim sürecinde ekonomik ve sosyal politikalara ağırlık vermesinin ardından büyük değişikliklerin daha ziyada Polonya’nın kendisinde  gerçekleşeceği yönünde.

 

2016 yılında komşuluk anlaşmasının 25. yıldönümü gerçekleşecek. Bu vesileyle gerçekleştirilecek “Polonya-Almanya” yılı için neler planlanıyor?

 

2016’da gerçekleştirilecek yıldönümü etkinliklerinde Oder Nehri’nin her iki yakasında da Polonya-Almanya dostluğunu kutlamak üzere pek çok sayıda siyasi, kültürel ve toplumsal etkinlik düzenlenecek. Planlar arasında örneğin 17 Haziran’da anlaşmanın imzalanmasının yıldönümü dolayısıyla Berlin’de iki hükümetin ortak bir toplantı yapması ve vatandaşlar içinse şehrin merkezinde bir festival düzenlenmesi var. Ayrıca Polonya-Almanya Gençlik Dairesi’nin Varşova’da düzenleyeceği yıldönümü kutlamasına her iki ülkenin cumhurbaşkanları da davetli.

 

Tüm yıl boyunca Polonya-Almanya ortak sivil toplum inisiyatiflerinin çeşitli yerlerde düzenleyeceği pek çok etkinlik de gerçekleşecek. Örneğin Varşova Büyük Elçiliği ve Varşova Goethe Enstitüsü Polonya genelinde “İyi Komşudan Davet” başlığı altında film, müzik, moda, kent, bahçecilik ve gastronomi gibi alanlarda “Alman Haftaları” düzenleyecek.

 

Bir ülkenin içeriden görünüşü genellikle dışarıya göre çok farklıdır. Sizin kişisel deneyimleriniz doğrultusunda Polonya hakkında hangi konunun es geçilmemesi gerekir?

 

Polonya pek çok Alman için hala tanımadıkları bir komşu. Ortalama bir Polonya vatandaşı Almanya hakkında ortalama bir Alman’ın Polonya’ya dair bildiklerinden çok daha fazla şey biliyor. Öte yandan Polonya hem turistik, hem ekonomik, hem de kültürel açıdan çok şey vaat eden bir ülke. İsterdim ki Oder’i geçen Alman sayısı artsın. Polonyalılarda beni en çok etkileyen onların içtenlik ve konukseverliklerinin yanısıra ticari akılları ve doğaçlama sanatındaki ustalıkları.

 

www.polen.diplo.de

 

© www.deutschland.de