Ana içeriğe geç

“Krizler kadınları daha acımasız vuruyor”

UN Women Almanya Başkanı Elke Ferner, krizlerde kadın haklarının tehlikeye girmesine karşı  yapılması gerekenleri açıklıyor.

Christina Iglhaut, 15.08.2022
Elke Ferner neredeyse 40 yıldır eşitlik mücadelesi veriyor .
Elke Ferner neredeyse 40 yıldır eşitlik mücadelesi veriyor . © Deutscher Frauenrat

Elke Ferner'in kadın hakları için mücadele azmi on yaşında alevlendi. İlkokul öğretmeni Elke’nin liseye devam etmesini tavsiye ettiğinde babasının “Neden lise? Kız çocuğu zaten bir zaman evleniyor” diye sorduğu an, o andı. Bu olay, eski parlamenter devlet sekreteri ve UN Women Almanya Başkanı Elke Ferner’i  derinden etkiledi.

Bayan Ferner, Avrupa'da savaş var ve iklim değişikliği ilerliyor. Bu krizler işinizi nasıl etkiliyor?
Ne yazık ki mevcut krizler, siyasi kararlar verenleri şöyle düşünmeye sevk ediyor: Şu anda yapacak daha önemli işlerimiz var. Oysa krizler cinsiyetlere karşı tarafsız değil. Kadınları daha fazla etkiliyor ve kadın haklarını tehlikeye atıyorlar. Kuraklık veya sel gibi iklim değişikliğinin sonuçları, kadınları daha çok etkiliyor, çünkü dünyanın birçok yerinde kadınlar, çiftçilik yapma ve aileyi besleme sorumluluğu taşıyorlar.  

Siyaset buna nasıl tepki vermeli?
2030 yılına kadar BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak istiyorsak, tüm tedbirler, yasalar ve harcamalar kadın erkek eşitliğinde ilerlemeye yol açmalıdır. Bu nedenle, tüm önlemlerin etkilerini önceden tahmin edebilmek için, önlemlerin toplumsal cinsiyet eşitliğiyle uyuşup uyuşmadığının denetlenmesine (Gender Impact Assessment) ihtiyacımız var. Cinsiyet eşitliği, tüm politika alanlarında yol gösterici ilke haline gelmelidir.

Cinsiyet eşitliğine giden yolda uluslararası işbirliği ne kadar önemlidir?
Henüz hiçbir ülke tam eşitliği sağlayamadı, ancak bazıları eşitlik “cenneti”ne biraz daha yakın. Almanya'da birçok şey zaten iyi yürüyor, örneğin şu anda kadın ve erkek bakanların eşit sayıda olduğu bir eşitlikçi bakanlar kurulumuz var, ancak Alman Federal Meclisi'nde eşit temsilden hâlâ çok uzağız. İzlanda, İsveç veya Ruanda'dan bu konuda bir şeyler öğrenebiliriz. BM Kadın lara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi gibi birçok önemli uluslararası sözleşme de mevcut. Ancak hemen hemen tüm üye devletler tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmasına rağmen bu sözleşme, tüm sözleşmeler arasında en az bilinenidir.

 


UN Women dünya çapında 90'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Odak noktasında, bir yandan hükümetlerle çalışmak, diğer yandan sahada somut proje çalışması yapmak yer alıyor. UN Women Almanya, bu çalışmayı dünya çapındaki on iki ulusal komiteden biri olarak desteklemektedir.

© https://www.deutschland.de/tr

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: