Przejdź do głównej zawartości

„Kryzysy bardziej dotykają kobiety”

Elke Ferner, przewodnicząca ONZ Kobiety (UN Women) w Niemczech, wyjaśnia, co należy zrobić, aby prawa kobiet nie były zagrożone podczas kryzysów.

Christina Iglhaut, 12.08.2022
Elke Ferner od prawie 40 lat walczy o równuprawnienie.
Elke Ferner od prawie 40 lat walczy o równuprawnienie. © Deutscher Frauenrat

Zaangażowanie na rzecz praw kobiet zrodziło się u Elke Ferner, gdy miała dziesięć lat. W chwili, gdy jej nauczycielka z podstawówki wydała rekomendację dalszej nauki w gimnazjum, a ojciec zapytał: „Po co matura? Dziewczyna i tak wyjdzie kiedyś za mąż”. To odcisnęło piętno na byłej sekretarz stanu w parlamencie i przewodniczącej ONZ Kobiety w Niemczech.

W Europie trwa wojna, a zmiany klimatyczne postępują. Jak te kryzysy wpływają na Pani pracę?
Niestety obecne kryzysy skłaniają tych, którzy podejmują decyzje polityczne, do myślenia, że teraz mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jednak kryzysy nie są neutralne pod względem płci. Mocno uderzają w kobiety i zagrażają ich prawom. Konsekwencje zmiany klimatu, takie jak susze czy powodzie, bardziej uderzają w kobiety, ponieważ w wielu częściach świata to one są odpowiedzialne za rolnictwo i wyżywienie rodziny.

Jak na to powinna zareagować polityka?
Jeśli w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) chcemy osiągnąć równość płci do 2030 roku, wszystkie środki, ustawy i wydatki muszą prowadzić do postępu w zakresie równości płci. Dlatego potrzebna jest analiza skutków pod kątem płci, dzięki której można z wyprzedzeniem oszacować efekty wszystkich środków.  Równość płci musi stać się wiodącą zasadą we wszystkich dziedzinach polityki.

Jak ważna jest współpraca międzynarodowa na drodze do równości płci?
Żaden kraj nie osiągnął jeszcze pełnej równości, ale niektóre są już nieco bliżej „raju”. Wiele rzeczy działa już w Niemczech dobrze; na przykład mamy obecnie gabinet z równą reprezentacją, ale wciąż daleko nam do osiągnięcia parytetu w Bundestagu. Możemy się uczyć od Islandii, Szwecji czy Rwandy. Istnieje również wiele ważnych konwencji międzynarodowych, na przykład Konwencja Praw Kobiet ONZ. Ale mimo że została podpisana i ratyfikowana przez prawie wszystkie kraje członkowskie, jest najmniej znaną ze wszystkich konwencji.

 


ONZ Kobiety (UN Women) działa w ponad 90 krajach na całym świecie. Z jednej strony nacisk położony jest na współpracę z rządami, a z drugiej na konkretną pracę nad projektem prowadzonym na miejscu. Niemiecki oddział ONZ Kobiety wspiera tę pracę jako jeden z dwunastu komitetów krajowych na świecie.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: