Przejdź do głównej zawartości

Istotna różnica

Pięć kroków w dobrym kierunku – inicjatywa Women Mobilize Women działa na rzecz sprawiedliwej pod kątem płci mobilności na całym świecie.

15.08.2022
Własne wymagania dotyczące mobilności: matka z dzieckiem
Własne wymagania dotyczące mobilności: matka z dzieckiem © bernardbodo - stock.adobe.com

Czy podróż autobusem jest dla wszystkich taka sama? Istotną różnicę stanowi fakt, czy podróżujemy sami, czy z małymi dziećmi, ale to rzadko ma się na uwadze. Inicjatywa Women Mobilize Women (Kobiety Mobilizują Kobiety) opowiada się za sprawiedliwą pod kątem płci mobilnością na całym świecie. Została ona uruchomiona w maju 2018 roku przez Inicjatywę Transformacji Mobilności Miejskiej (TUMI) wspólnie z niemieckim Federalnym Ministerstwem Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Dziś WMW to sieć kobiet decydentek z całego świata, które zabiegają o sprawiedliwy pod względem płci charakter sektora mobilności. W tym celu inicjatywa Women Mobilize Women określiła pięć kluczowych kroków:

1. Zbadanie i zrozumienie mobilności kobiet. Jedną z podstaw jest wypracowanie odpowiednich, często także specyficznych dla danego kraju różnic względem mobilności mężczyzn.

2. Opracowanie ofert mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu. Mobilność zgodna z zasadą równości płci jest zawsze kwestią perspektywy. Na przykład odległość od domu do przystanku autobusowego ma zasadniczo inne znaczenie dla osoby w drodze do pracy niż dla kogoś, kto musi ją pokonywać kilka razy dziennie z dziećmi i obładowany zakupami. Również znaczenie czystych toalet i przewijaków dla niemowląt w węzłach transportu publicznego różni się w zależności od płci.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

3. Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego. Obejmuje to jasne i dobrze oświetlone przystanki i ulice, uważny personel i ochronę, ale także ustanowienie przystanków na żądanie w godzinach poza szczytem, aby kobiety nie musiały pokonywać dłuższych dystansów pieszo. Najważniejsze jest jednak społeczne zdelegalizowanie molestowania seksualnego i jego ściganie.

4. Wzmocnienie pozycji kobiet w sektorze transportu. Transport zgodny z zasadą równości płci wymaga sprawiedliwego zatrudnienia i wynagrodzenia, a także zrównoważonej obsady we wszystkich obszarach pracy. Ważne jest również wzorowe zachowanie wszystkich pracowników transportu.

5. Tworzenie świadomości i wzbudzanie zainteresowania. Oznakowanie zgodne z zasadą równości płci jest ważnym krokiem, ale tylko poprzez kampanie publiczne i edukację w szkołach można kształtować świadomość w zakresie zachowań zgodnych z zasadami równości płci.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: