Przejdź do głównej zawartości

Wzmocnienie pozycji kobiet w obliczu kryzysu klimatycznego

Ekspertki i eksperci z Niemiec wyjaśniają, w jaki sposób równość płci wiąże się z walką ze zmianami klimatu.

Protokołowała: Kim Berg, 21.06.2022
Weite Wege zum Wasser – weniger Zeit für Bildung
Weite Wege zum Wasser – weniger Zeit für Bildung © picture alliance / photothek

Podczas swojej prezydencji w grupie G7 Niemcy angażują się w działania na rzecz równości płci i zrównoważonej przyszłości. Te dwie kwestie wiążą się ze sobą, ponieważ kobiety są bardziej dotknięte zmianami klimatu niż mężczyźni. Ekspertki i eksperci z Niemiec wyjaśniają, dlaczego kryzys klimatyczny prowadzi do zwiększenia nierówności płci i co należy teraz zrobić.

Elke Ferner, przewodnicząca ONZ Kobiety w Niemczech

„Kryzysy pogłębiają istniejące nierówności, w tym niekorzystną sytuację kobiet i dziewcząt. Na przykład życie rdzennych kobiet w dużej mierze zależy od zasobów naturalnych, w wyniku suszy i powodzi tracą one podstawy egzystencji. Na przykład podczas tsunami w Sri Lance i Bangladeszu w 2004 roku o wiele więcej kobiet straciło życie, ponieważ przebywały w domach i zostały zbyt późno ostrzeżone. Poza tym często nie umiały pływać. Inny przykład: kiedy zaczyna brakować drewna opałowego i wody, dziewczęta i kobiety muszą pokonywać jeszcze większe odległości, co zwiększa ryzyko przemocy seksualnej i fizycznej i sprawia, że mają jeszcze mniej czasu na edukację, pracę zarobkową czy udział w życiu społecznym.”

Jan Kowalzig, starszy doradca ds. polityki w zakresie zmian klimatu w Oxfam Niemcy 

„Marginalizacja kulturowa, społeczna lub ekonomiczna często sprawia, że kobiety są szczególnie dotknięte kryzysem klimatycznym. Kobiety, które są odpowiedzialne za utrzymanie rodziny, ze względu na zmiany klimatu często spędzają jeszcze więcej czasu na zdobywaniu wody i żywności, zamiast na pozyskiwaniu dochodów. Kiedy zaczyna ich brakować, dziewczęta jako pierwsze muszą pomagać na przykład w pracach polowych, zamiast chodzić do szkoły. Ponadto kobiety są często wykluczane z procesu podejmowania decyzji politycznych. Jednocześnie ze względu na pełnione przez siebie tradycyjne role często wiedzą lepiej, jak należałoby opracowywać skuteczne działania.”

Gotelind Alber, członek zarządu GenderCC - Kobiety na rzecz Sprawiedliwości Klimatycznej

„Żądanie sprawiedliwości płci w działaniach na rzecz klimatu opiera się na uznaniu, że płeć ma znaczenie we wszystkich aspektach zmiany klimatu. Tak jak każda interwencja w zakresie polityki klimatycznej jest oceniana pod kątem jej opłacalności i skutków dla środowiska, tak samo potrzebujemy standardowo również oceny jej wpływu na sprawiedliwość społeczną i sprawiedliwość płci. Powinno to być wprowadzone jako obowiązek i powinno obejmować także ekspertyzy dotyczące płci.”

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: