Ana içeriğe geç

Öngörülü ve ortaklığa dayalı insani yardım

Dünyada insani yardıma muhtaç insan sayısı giderek artıyor. Almanya’nın yardım çalışmaları ve yeni güçlüklere nasıl yanıt verdiği üzerine bir söyleşi

21.06.2019
Almanya tüm dünyada insani yardım çalışmaları yürütüyor
Almanya tüm dünyada insani yardım çalışmaları yürütüyor © Aktion Deutschland Hilft/Jakob Studnar

Bärbel Kofler, 2016 yılından bu yana Federal Alman Yönetiminin İnsani Hakları Politikası ve İnsani Yardım Sorumlusu. Kendisiyle Almanya’nın insani yardım alanındaki yeni güçlüklere nasıl karşılık verdiği üzerine söyleştik.

Bärbel Kofler, Federal Yönetim’in İnsani Yardım Sorumlusu
Bärbel Kofler, Federal Yönetim’in İnsani Yardım Sorumlusu © Susie Knoll

Sayın Kofler, insani yardım 50 yılı aşkın süredir Alman dış politikasının başlıca öğelerinden biri. Dışişleri Bakanlığı 2019 Nisanında bu alandaki yeni stratejik planını açıkladı. Burada değişen noktalar hangileri?
Dışişleri Bakanlığı yurtdışına yönelik ilk insani yardım stratejisini 2012 yılında yayınlamıştı. O günden bu yana uluslararası insani yardım sistemi genelinde çok sayıda değişiklik ve gelişme gerçekleşti. 2016 yılında gerçekleştirilen Dünya İnsani Yardım Zirvesi kapsamında karara bağlanan “Grand Bargain” uluslararası insani yardım sistemi içerisinde yeni inisiyatifler için yol gösterici rol oynadı. Almanya’nın bu sözleşme kapsamında üstlendiği ve insani yardımın daha etkin ve verimli hale getirilmesini amaçlayan kapsamlı yükümlülükler bu bakımdan önemli bir referans noktası.

Geçtiğimiz yıllarda insani krizlerin sayısı ve süresi artarken bunlar aynı zamanda daha kompleks hale de geldi. Ayrıca sürmesine rağmen unutulan krizlerin sayısı da artıyor. Çatışmalar, doğal felaketler ve salgın hastalıklar temel insani yardıma duyulan ihtiyacın artmasına neden oluyor ve yeni çözüm yöntemlerini elzem kılıyor.

Almanya’nın dünyadaki insani yardım sağlayıcısı olarak oynadığı rol de giderek gelişti. Almanya günümüzde BM gibi uluslararası kuruluşlar kapsamına girmeyen doğrudan yardımlar konusunda dünyanın en büyük ikinci katkıyı yapan ülke. Bu alanda taşın altına elimizi koyuyor ve uluslararası insani yardım sisteminin gelişmesine gelecekte de dahil olmayı hedefliyoruz. İnsani yardım Alman dış politikasının ayrılmaz bir parçası ve ben de bu konuda elimden geldiğince ağırlığımı koyuyorum. Dışişleri Bakanlığı yeni stratejisiyle Almanya’nın insani yardım çalışmalarında hangi alanlara ağırlık verileceğini ve hangi ilkeler üzerinde şekilleneceğini yeniden tanımlamış oldu: Ortaklığa dayalı ve insani ilkeleri korumaya adanmış bir çerçeve çıktı ortaya.

Peki günümüzde hangi noktalara yoğunlaşılıyor?
Almanya insani yardım sistemine bütünlükçü bir anlayışla katkıda bulunuyor ve pek çok alanda aktif. Elbette öncelik verdiğimiz alanlar var. Örneğin sayıları tüm dünyada giderek artan mültecilerin ve yerinden edilenlerin korunması bunlardan biri. Federal Yönetim Küresel Mülteciler Mütabakatı’nın hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edecek ve mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirecek.

Almanya bir paradigma değişimi için çalışıyor: Yalnızca patlak veren insani krizlere cevap vermek yerine, ileriye dönük önleyici insani yardım anlayışını savunuyor.
Bärbel Kofler, Alman hükümetinin Federal İnsani Yardım Sorumlusu

İklim değişikliği ve doğal felaketler de insani yardıma duyulan ihtiyacı arttırıyor. Bu nedenle Almanya olarak uzun yıllardır bir paradigma değişimi için çalışıyoruz: Yalnızca patlak veren insani krizlere cevap vermek yerine ileriyi gören ve buna göre şekillenen bir insani yardım. Afet önlemeye yönelik insani yardım çalışmalarımızı sürdürecek ve genişleteceğiz. Bu doğrultuda aşırı şiddetli hava olaylarının yol açtığı felaketlerin yanı sıra kuraklık gibi daha pusuda bekleyen felaketlere karşı insani yardım alanındaki partnerlerimizle işbirliği içerisinde hareket edeceğiz.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

İstikrardan yoksun bölgelere insani yardım ulaştırmak güçleşti mi?
Günümüz krizlerinde karşımıza çıkan çatışmalarda uluslararası hukukça belirlenen insani ilkelerin yok sayılmasını daha çok gözlemler duruma geldik. Bu da insani yardım sağlayıcılarının muhtaç kişilere erişimini, yardıma muhtaç insanların da yardım çalışmalarına erişimini ciddi ölçüde güçleştiriyor. Almanya insani yardıma erişimin güvenceye alınması için gelecekte de ısrarla çaba harcamaya devam edecek. Almanya’nın BM Güvenlik Konseyindeki geçici üyelik döneminde yoğunlaştığı konulardan biri de bu.

Almanya sorumluluk sahibi bir finansör olarak “insani alan”ın varlığını sürdürmesi ve insani yardım çalışanlarının korunması için çalışacak. Unutulmaya yüz tutan krizler için verilen çabaların sürdürülmesi de bununla yakından bağlantılı.

Almanya’nın önem verdiği başlıca konulardan biri de insani yardım alanında yenilikçi  yaklaşım. Teknolojik gelişmenin yanı sıra yeni yaklaşım yöntemleri ve bilim, ekonomi, siyaset ve insani yardım alanlarından aktörler arasında güçlü ağlar kurulması da bunun bir parçası. İnsani yardım alanındaki yerel aktörlerin ve onların çalışma yöntemlerinin sürece dahil edilmesine de önem veriyoruz.

Almanya insani yardım sağladığı bölgelerdeki yerel ve uluslararası partnerlerle nasıl bir işbirliği yürütüyor?
Almanya halihazırda işbirliğine dayalı bir yaklaşım güdüyor ve insani yardım alanındaki aktörlerin çeşitliliğini göz önünde bulunduruyor. Bunlar arasında başta BM kuruluşları, Kızılhaç, Kızılay ve Alman ve uluslararası sivil toplum kuruluşları geliyor. Mali yardım mümkün olduğunca bölgedeki yerel ve ulusal aktörlere aktarılıyor. 2018 itibariyle mali yardımların yaklaşık yüzde 20’si bu uygulamam yapılabildi.

Yerel ve ulusal aktörlere verilen mali desteğin yanı sıra “Grand Bargain” çerçevesinde karara bağlanan ve insani yardımda yerelleşmeyi hedefleyen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için finansal desteğin uzun yıllara dayalı taahhütlerle daha iyi planlanabilir hale gelmesi ve personel eğitimi ve profesyonellere yönelik eğitim programlarıyla mevcut kapasitenin etkin şekilde arttırılması da önemli. Çünkü bu girişimler insani yardım sistemi içerisindeki yerel aktörlerin rolünü güçlendiriyor. Almanya özellikle uzun vadeli finansman taahhütleri ve buna bağlı olarak güven artışı konusunda önemli bir aşama kaydetti ve yaptığı mali yardımların büyük bölümü bir yılı aşan süreçlere yayılıyor. Yerel ve ulusal aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi yerel projelerin önemli ve ayrılmaz bir parçası.

Ürdün’deki mülteci çocuklar için yardım
Ürdün’deki mülteci çocuklar için yardım © Aktion Deutschland Hilft/Fulvio-Zanettinir

Almanya’nın önleyici insani yardım çalışmaları nasıl yürüyor?
Acil yardım ve afet yardımının yanı sıra afet risklerini önlemeye dönük çalışmalar, Alman Dışişleri Bakanlığının insani yardım çalışmalarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Afetere dönük önleyici önlemler ve risk bölge ve ülkelerde erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi insani yardım çalışmalarımızın başlıca ayaklarından biri.

Özellikle yerel insani yardım aktörlerinin reaksiyon kapasitesinin arttırılması çok büyük önem taşıyor. Biz bu aktörlere risklerin planlı şekilde azaltılması, erken uyarı sistemlerinin iyileştirilmesi ve felaketlere etkin bir şekilde hazırlanma konusunda destek veriyoruz.

Bu yılın Mayıs ayı ortasında Alman hükümetinin insani yardım sorumlusu olarak Cenevre’de gerçekleşen ve 170 ülkeden 4000’i aşkın katılımcının yer aldığı Küresel Afet Öneleme Çalışmaları Platformuna katıldım. Bu platform, 2006 yılında kurulan ve BM bünyesindeki bu platform stratejik planlama çalışmaları ve uluslararası afet önleme ve afet risk yönetimi hedeflerinin koordinasyonu ve uygulama başarısının denetlenmesi bakımından dünya çapındaki en büyük ve önemli forum.

Söyleşi: Tanja Zech

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: