İnsani yardım

Deutsche Humanitäre Hilfe wird 50
Dışişleri Bakanlığı 50 yıldır partnerleriyle birlikte Almanya’dan yurt dışına giden insani yardımlarla ilgileniyor.
Quick facts
1,4
milyar avro

Almanya 2017’de dünyanın farklı yerlerinde zordaki insanlara yönelik yardım projelerine yaptığı katkının miktarı.

257
Amerikan Doları veriyor.

USA'dan sonra ikinci büyük yardım veren ülke Almanya, 2017'de UNHCR hizmetine 257 Amerikan Doları veriyor.

0,7
'sini

Almanya 2016'da gayri safi milli hasılasının yüzde 0,7'sini kalkınma işbirliği ve acil yardım için harcadı.

111
milyon Euro sundu.

Dışişleri Bakanlığı 2016'da Uluslararası Kızıl Haç'ın kullanımına 111 milyon Euro sundu.

125
milyon kişi insani yardıma muhtaç.

Dünya düzeyinde 125 milyon kişi insani yardıma muhtaç.